סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סוכה מז-נג

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. "פעמים שהיו בה כפלים כיוצאי מצרים"?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. זוג האנשים שהוציאו לעז על דורות ראשונים?
ב. שפעל כחבר ב"משמרת הצניעות"?
ג. שתפקד כלהטוטן וכאקרובט?
ד. "מלקין אותו וישן לאלתר"?
 

3. מה המשותף ל:

א. ניסוך המים, ניסוך היין, עולת העוף?
ב. לול, פרחי כהונה, עיגולי דבילה?
ג. גלות, כשדים, ישמעאלים, יצר הרע?
 

4. השלם:

א. בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסדים בין ב........ בין בממונו צדקה ל......... גמילות חסדים בין ל........ בין ל............. צדקה ל........ גמילות חסדים בין ל........ בין ל.........".
ב. "כל אדם שיש עליו..... בידוע שהוא ירא שמים"
ג. "... שלא ראה........ .... ................... לא ראה..... מימיו".
ד. "מי שלא ראה.......... ב............... לא ראה כרך נחמד מעולם".
ה. "כל הגדול מחבירו........ גדול...........".
ו. "אם פגע בך......... זה............ לבית המדרש".
 

5. שונות:

א. בחג סוכות מסוים נפסלו בעת ובעונה אחת אתרוגים רבים, ולא מחמת קרה – מה באמת קרה?
ב. פסק את הקטע הבא: "ר' יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי ועשית מנורת ריבה זהב טהור מיעט מקשה תעשה המנורה חזר וריבה ריבה ומיעט וריבה ריבה הכל מאי רבי רבי כל מילי מאי מיעט מיעט של חרס" (נ: 5 למטה).
ג. לרגל חג הסוכות נתרבו - מטבע הדברים - ההוצאות הכספיות של כל משפחה ומשפחה. לירושלמים, לעומת זאת, יכול היה להירשם חיסכון כלשהו בימים אלה. למה הכוונה?
ד. היכן נתקלים אנו בניצנים של התארגנות מקצועית?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים", נ"א: 8 מתחת להתרחבות.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. שני הכהנים ש"הפכו פניהן ממזרח למערב ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה אחוריהם אל ההיכל ופניהם קדמה ומשתחוים קדמה לשמש ואנו ליה עינינו", נ"א: בסוף השליש העליון.
ב. אביי, שעקב אחרי זוג שיצא לדרך כדי להפרישם מאיסור, נ"ב. 5 למטה.
ג. 1. "אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמנה אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו וכשהוא משתחוה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף ", נ"ג. אחרי אמצע העמוד. 2. "לוי היה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני שמואל קמיה שבור מלכא בתמניא
מזגי חמרא אביי קמיה (דרבא) בתמניא ביעי", נ"ג. בשליש התחתון.
ד. "שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן", נ"ג.9 למטה.

3. מה המשותף ל:
א. "כל העולים למזבח עולין דרך ימין ומקיפין ויורדין דרך שמאל חוץ מן העולה לשלשה דברים הללו שעולין דרך שמאל וחוזרין על העקב ואלו הן ניסוך המים וניסוך היין ועולת העוף כשרבתה במזרח", מ"ח: 1 לפני ההתרחבות.
ב. "לול קטן היה בין כבש למזבח במערבו של כבש ואחת לשבעים שנה פרחי כהונה יורדין לשם ומלקטין משם יין קרוש שדומה לעיגולי דבילה ובאין ושורפין אותו בקדושה", מ"ט. 5 למטה.
ג. "ארבעה מתחרט עליהן הקב"ה שבראם ואלו הן גלות כשדים וישמעאלים ויצר הרע",נ"ב:1 מתחת להתרחבות.

4. השלם:
א. בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים", מ"ט: בשליש התחתון.
ב. "כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים", מ"ט: 7 למטה.
ג. "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו", נ"א. מתני'.
ד. "מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך נחמד מעולם", נ"א: בהתרחבות.
ה. "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו", נ"ב. שורה אחרונה.
ו. "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש", נ"ב: 6 למעלה.

5. שונות:
א. "שפעם אחת נסך אחד על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן" (מ"ח: 6 למעלה). סביר להניח, שכתוצאה מכך נפסלו בעת ובעונה אחת אתרוגים רבים.
ב. "ר' יוסי בר יהודה דריש ריבויי ומיעוטי: "ועשית מנורת" - ריבה, "זהב טהור" - מיעט, "מקשה תעשה המנורה" - חזר וריבה. ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל, מאי רבי? רבי כל מילי, מאי מיעט? מיעט של חרס".
ג. "...ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה", נ"א. שורה אחרונה.
ד. "ולא היו יושבין מעורבין אלא זהבין בפני עצמן וכספין בפני עצמן ונפחין בפני עצמן וכו' וכו'", נ"א: בשליש התחתון.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר