סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ביצה כז-לג

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. "אשלי רברבי",וכמו כן, מהי המשמעות המילולית והניבית של הצירוף הזה?
ב. דבלה?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שלא סמך לחלוטין על דברי אמורא, והחליט לבדוק את תקפותם מכלי ראשון?
ב. שהחמירו על עצמם בנושא זכויותיהם של הקונים?
 

3. מה המשותף ל:

א. שפוד, שפחות, גומות?
ב. ביום טוב: ריקוד נשים, ישיבת נשים ליד המבוי כשכדי המים לידן, נשים האוכלות בערב יום כיפור עד שחשכה?
ג. המצפה לשולחן חבירו, מי שאשתו מושלת עליו, מי שייסורין מושלין בגופו?
 

4. השלם

א. "הנח להם לישראל......... שיהיו............ ואל יהיו..............".
ב. "כל המרחם על ה............ בידוע שהוא מ........ של.......... ...........".
ג. "כל המצפה על שלחן אחרים עולם..... בעדו".


5. שונות:

א. אתה הקורא, האם לא תצילינה שתי אוזניך למקרא הסיפור על אודות עגל שנצפה בפורים כשלשתי אוזניו צמודים... אוזני המן? האם מישהו שתה יותר מדי?
ב. היכן בענייננו 7:2 לא שווה 3,5?
ג. מדברי רב יוסף לאשתו בנושא ניפוי קמח ביום טוב יכולים אנו ללמוד הליכות הבעל כלפי אשתו. למה הכוונה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "אשלי רברבי" הם חבלים חזקים, דהיינו אילנות גבוהים להיתלות בהם. הם נזכרים בתשובה לשאלה, כיצד יש לפסוק בשאלת בדיקת בכור ביום טוב, כ"ז. מתחת לאמצע העמוד.
ב. ראה בסעיף שונות א. הדבלה היא האמצעי השני הנזכר כאמצעי להפיכת בעל החיים הבכור לבעל מום.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. "מאן דהו", ששמע את רב אבא אומר לרב ירמיה, שרב זירא אמר שהלכה כרבי שמעון, החליט לשמוע זאת מהמקןר עצמו – מרבי זירא, ואז גילה, שאכן האחרון התבטא באופן שונה במקצת: "מסתברא" שהלכה כרבי שמעון! כ"ז. 3 לפני ההתרחבות.
ב. "הוא (=אבא שאול בן בטנית) כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות וחבריו כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות והביאום לפני הגזברים לירושלים", כ"ט. 1 אחרי ההתרחבות.

3. מה המשותף ל:
א. שלוש המילים הללו הן סימנים להלכות שנאמרו מפיו של רב מלכיו, כ"ח: 2 לפני ההתרחבות.
ב. אין מעירין להן על האיסור שבדבר, בהנמקה ש"מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין", ל. אחרי אמצע העמוד.
ג. "ג' חייהן אינם חיים", ל"ב: 3 מעל להתרחבות.

4. השלם:
א. "הנח להם לישראל: מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין", ל. מתחת לאמצע העמוד.
ב. "כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו", ל"ב: מתחת לשליש העליון.
ג. "כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו", ל"ב: מעל אמצע העמוד.

5. שונות:
א. להיפך, מי שעשה זאת היה פיכח לחלוטין: בעל העגל הבכור תכנן להפקיע אותו מקדושתו באמצעות בצק מודבק על אוזניו, כדי לגרום לכלב לנשוך אותו שם ובאותה הזדמנות לעשותו בעל מום, כ"ז: 3 לפני המשנה הראשונה.
ב. "והא הנהו שב בניתא דאתו לבי רבי ואשתכח חמש מנייהו בי רב חייא ולא קפיד ר"ש ברבי", לאמר, 7 הדגים חולקו בין שתי משפחות באופן בלתי שווה – חמישה לעומת שניים, כ"ח. 2 לפני המשנה.
ג. במקום לומר לאשתו שאין צורך להפוך את הנפה בשעת ניפוי הקמח ביום טוב, הוא מתבטא כלפיה בעקיפין:"ראי שאני רוצה לחם מעולה", רמז להיתר לנפות כרגיל, כ"ט: 11 למעלה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר