סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

שדי גברא בינייהו

ביצה כח ע"א

 
"רבי חייא ורבי שמעון ברבי שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב...
למימרא דקפדי אהדדי. והא הנהו שב בניתא דאתו לבי רבי, ואשתכח חמש מנייהו בי רבי חייא, ולא קפיד רבי שמעון ברבי? - אמר רב פפא: שדי גברא בינייהו, אי רבי חייא ורבי ישמעאל ברבי יוסי, אי רבי שמעון ברבי ובר קפרא
".

מדוע נקט רב פפא דוקא בשמותם של רבי ישמעאל ברבי יוסי ובר קפרא יותר מכל חכם אחר בן מקומם?

אלא שמסתבר שהיה זה רבי ישמעאל ברבי יוסי שענוותן ומחבב היה, כדברי רב פפא עצמו במסכתות שבת דף נא ע"א; וסנהדרין דף כד ע"א: "בא וראה כמה מחבבין זה את זה!... דהא רבי ישמעאל ברבי יוסי דממלא מקום אבותיו הוה - וכפוף ויושב לפני רבי". ובעל אהבה היה, כדבריו בעצמו במסכת בבא מציעא דף פד ע"א.
או שהיה זה בר קפרא, שכן מצינו בכמה מקומות שהיה רעהו הקרוב ובר פלוגתו של רבי שמעון ברבי, וכל כך בידחו בהילולת חתונתו, במסכת נדרים דף נ ע"ב – נא ע"א.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר