סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ראש השנה טז-כב

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "אליה וקוץ בה"? (המקום היחידי בש"ס)?
ב. "שזפר"?
ג. מעלה אדומים?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שבדומה לאלו שחוו "מוות קליני", המספרים על מה שראו באותה שעה, סיפר בהזדמנות כזאת על דו- שיח בין הקב"ה לבין בית דינו?
ב. שביחס לחברו זכה בתוספת 20 שנה ובזכות מה?
 

3. מה המשותף ל:

א. עומר, שתי הלחם, ניסוך המים?
ב. קיר נטוי, עיון תפילה, מוסר דין על חברו?
ג. צדקה, צעקה, שינוי השם, שינוי מעשה?
 

4. השלם:

א. "אין..... את האדם אלא לפי מעשיו של אותה....".
ב. "חייב אדם.......... פני רבו ברגל".
ג. "כל......... המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים אינו רואה בן......... חכם".
ד. "כל ה......... על מדותיו מעבירין לו על כל...........".
ה. "ששקולה מיתתן של......... כ.......... בית אלהינו".
 

5. שונות:

א. בני משפחה מסוימת בירושלים התייצבו אמנם בגיל הגיוס בלשכת הגיוס, אך לאחר מכן לא שירתו בצבא. מדוע?
ב. "בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של אבינו. ההלוויה תתקיים מחר, למחרת יום כיפור בשעה השביעית. המשפחה האבלה". מי היא משפחה זו?
ג. איזה אמצעי המאפיין את הדמוקרטיה נקטו יהודים מסוימים, והאם הועיל להם הדבר?
ד. איזהו האויב שעליו קרא רב נחמן "קלים היו רודפינו"?
ה. האם בתקופת הגמרא שימשו היהודים ימאים? הוכח.
ו. על איזו משנה בפרקנו אין גמרא?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "...אמר רבי אחא בר חנינא אליה וקוץ בה לשארית נחלתן ולא לכל נחלתו", י"ז. בשורה התחתונה.
ב. "...ח"ו שר"ע עיכבן אלא שזפר ראשה של גדר עיכבן", כ"ב. 2 למעלה.
ג. "...אמרו לו אמור כיצד ראית את הלבנה אמר להם עולה הייתי במעלה אדומים וראיתיו שהוא רבוץ בין ב' סלעים וכו'", כ"ב: 2 לפני ההתרחבות.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. רב הונא בריה דרב יהושע סיפר, שבנסיבה זו שחווה, הורה הקב"ה לבית דינו להשאירו בחיים בזכות אי העמדתו על מידותיו, י"ז. 4 למטה.
ב. "רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין", י"ח. 4 לפני ההתרחבות.

3. מה המשותף ל:
א. שלושתם בהתאמה נועדו לגרום להתברכות בתוצאות גשמיות חיוביות לעם ישראל: תבואה, פֵּרות האילן, גשמים. ט"ז. 4 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם", ט"ז: 10 למעלה.
ג. "ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם", ט"ז: בשליש העליון.

4. השלם:
א. "אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, ט"ז: 7 למעלה.
ב. "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל", ט"ז: 2 מתחת להתרחבות.
ג. "כל פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים אינו רואה בן תלמיד חכם", י"ז. 3 לפני הרחבות השנייה.
ד. "כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו", י"ז. 6 למטה.
ה. "ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו", י"ח: 2 אחרי ההתרחבות.

5. שונות:
א. המדובר בבני משפחה שמוצאם מבני עלי, "שהיו מתיה מתין בני י"ח שנה". רבי יוחנן בן זכאי הסביר את פשר התופעה בקללה שקוללו בני עלי: "וכל מרבית ביתך ימותו אנשים", י"ח. 1 לפני ההתרחבות.
ב. המדובר במשפחת נבל הכרמלי, שאליבא דרב נחמן, הקב"ה האריך את חייו בעשרה ימים - עשרת ימי תשובה, י"ח. ברבע התחתון.
ג. לנוכח גזרות אנטי יהודיות, נועצו חכמים במטרוניתא אחת "שכל גדולי רומי מצויין אצלה" ובעקבות המלצתה הם "הלכו והפגינו בלילה", ואכן התארגנות זו הוכיחה את עצמה כיוון שבוטלו הגזרות, י"ט. אחרי אמצע העמוד.
ד. ה"אויב" הוא "ההוא גברא", שהגיע לרב נחמן הבבלי לעת צאת יום הכיפורים, והודיעו שבארץ ישראל הצום הוא למחרת. לו היה אותו אדם מאחר במקצת, היה סיפק לטעום משהו לפני היום הנוסף. כ"א. באמצע העמוד.
ה. אכן כן, שהרי "אמר להו רב נחמן להנהו נחותי ימא אתון דלא ידעיתו בקביעא דירחא כי חזיתו סיהרא דמשלים ליומא בעירו חמירא", כ"א. 6 למטה.
ו. על המשנה האחרונה, כ"ב.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר