סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מגילה ח-יד

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. (בהוצאת דברים מהקשרם) ברצף אחד: "אבי אבי אבי אב"?
ב. "סטכת"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שהושמו ב"מעצר בית" ועל שום מה?
ב. המלך ששמו פותח באות ת' ושם אשתו מתחיל באות א ומסתיים באות ת'?
ג. שבנסיבות כלשהן עלה לגדולה ולאחר מכן יצא קרח מכאן ומכאן?
ד. ש"שיחקו אותה ראש קטן"?
 

3. מה המשותף ל:

א. אסתר, שופטים, בראשית, ישעיהו, ירמיהו?
ב. אחאב, אחשורוש, נבוכדנצר?
ג. שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה, אסתר?
ד. דוד ושלמה מחד גיסא, ושאול ויהוא מאידך גיסא?
 

4. השלם:

א. "יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי...".
ב. "כל כלה שהיא.......... בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים".
ג. "אין הקב"ה שמח ב.......... של רשעים".
ד. "כל ה........... יתום ויתומה בתוך....... מעלה עליו הכתוב כאילו........".
ה. "אין אשה............ אלא ב...... חברתה".
 

5. שונות:

א. לו היו שבעים ושניים הזקנים מתרגמי התורה ליוונית חיים היום, הם לא היו מתרגמים את המילה "נערי" ל"זאטוטי" – מדוע?
ב. היכן הקריבו קרבנות בחוץ לארץ?
ג. איזה הוא האירוע החברתי, שעם הגעתו של האורח אליו הוא נשאל ל...גילו?
ד. באיזה מובן משמשים שמות שבעת הקרובים למלך אחשוורוש נקודת מוצא לדברי סניגוריה על עם ישראל באותה תקופה?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. בדרשת שמותיו של משה: "אבי אבי אבי אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות", י"ג. בשליש העליון.
ב. "מאי שמן המור ר' חייא בר אבא אמר סטכת",י"ג. ברבע התחתון.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. שבעים ושניים הזקנים שצוו על ידי המלך תלמי לתרגם את התורה ליוונית, ט. מעל לשליש התחתון.
ב. המלך תלמי והמלכה ארנבת, ט: 5 למעלה: "שאשתו של תלמי ארנבת שמה".
ג. "מעשה ברבי יוסי בן אולם מציפורי שאירע בו פסול בכהן גדול ומינוהו תחתיו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט וכו'", ט: בשליש התחתון.
ד. בתגובה לפנייתו של אחשוורוש לחכמי ישראל לחוות דעתם באשר לתגובה הרצויה על סירובה של ושתי להזמנתו, ומחששם לתוצאות הצפויות, הם התחמקו בטענה שמחמת גלותם מעל אדמתם ניטלה עצה מהם, י"ב: מעל אמצע העמוד.

3. מה המשותף ל:
א. בחמשת הספרים הללו (בלבד) מופיע הצירוף "ויהי בימי", י: מעל אמצע העמוד.
ב. "שלשה מלכו בכיפה", י"א. 5 למטה.
ג. שבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, י"ד. מתחת לאמצע העמוד.
ד. "דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותן, שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותן", י"ד. 9 למטה.

4. השלם:
א. "יפת אלהים ליפת יפיותו של יפת יהא באהלי שם", ט: 1 לפני המשנה הראשונה.
ב. "כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאין ממנה מלכים", י: באמצע העמוד.
ג. "אין הקב"ה שמח במפלתן של רשעים", י: בהתרחבות השנייה.
ד. "כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו", י"ג. 5 מתחת להתרחבות.
ה. "אין אשה מתקנאה אלא בירך חברתה", י"ג. 2 למטה.

5. שונות:
א. אליבא דרש"י (ט. 4 למטה) "זאטוטי לשון חשיבות אבל נערי לשון קטנות ויאמר גרועים שבכם שלחתם לקבל פני שכינה", מה שאין כן בעברית החדשה, שבה זאטוט קטן מנער.
ב. "א"ר יצחק שמעתי שמקריבין בבית חוניו (רש"י: "...בנו של שמעון הצדיק בנה במה במצרים לשם שמים") בזמן הזה", י. 2 למעלה.
ג. משתה אחשוורוש, "שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו בשנים" (י"ב. 8 למטה). למטרה הזאת היו המלצרים חייבים לדעת את גילו של כל אורח ואורח.
ד. "והקרוב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש א"ר לוי כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר כרשנא אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבש"ע כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל לפניך וכו'", י"ב: מתחת לאמצע העמוד.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר