סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מגילה כט - מועד קטן ד

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. "מאפ"ו סימן"?
ב. "בורניץ"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שני אירועים המקוטבים זה לזה, שבגינם מבטלים תלמוד תורה?
ב. שהיו רגילים למוצאו בביתו לאורך חלק מהיממה, ומשלב מסוים ואילך בחייו נעדר ממנו?
ג. הארבע מתוך חמישים וארבע, המפורשות במשנתנו?
ד. שבנסיבות מסוימות מוכח, שאינם פורשים למנוחת צהריים ?
 

3. השלם:

א. "מאן ד........ בעל מום הוא".
ב. "......... ושאינו......... ........... קודם".
ג. "כל מקום שאתה מוצא............ של הקב"ה אתה מוצא..................".
ד. ".......... זקנים בנין ובנין נערים...........".
ה. "כל הקורא בלא.......... ושונה בלא........ עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם........ לא טובים וגו'".
 

4. שונות:

א. כיצד ניתן להסביר את הסתירה לכאורה בין הפסוק "תורה אחת תהיה לכם" לבין "שלוש תורות" המוזכרות בענייננו?!
ב. במה מסייעת לבעל הקריאה בפסח הידיעה, שקידושי אישה הם (גם) בכסף?
ג. מה הם שני ההבדלים העקרוניים בין הקללות שבספר ויקרא לבין אלו שבספר דברים?
ד. היש "הווא אמינא" שבבית כנסת אורתודוכסי בחו"ל ייקראו בשבת בבוקר... חצי פרשה בלבד?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. בעניין סדר הפרשיות בקריאת התורה בימי חוה"מ פסח: משכו, אם כסף, פסל לך, וידבר ה', ל"א. ברבע העליון.
ב. "רב אשי שרא להו לבני מתא מחסיא לאקדוחי נהר בורניץ", מו"ק ד: 2 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מבטלין ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה", מגילה כ"ט. 1 למעלה.
ב. אביי מספר על עצמו שבתחילה היה לומד תורה בביתו, אך מששמע "להא דקאמר דוד ה' אהבתי מעון ביתך הואי גריסנא בבי כנישתא", כ"ט. בהתרחבות השנייה.
ג. ארבע הפרשיות שקלים, זכור, פרה, החודש, היחידות מבין חמישים וארבע פרשיות התורה, שעל אודות מראה מקום קריאתן בשבתות השנה אין התייחסות בחז"ל, כ"ט. במשנה.
ד. מסדר היום העמוס והדחוס של זקני העיר בשעת תענית ציבור (ל: 2 מתחת להתרחבות) עולה, כי הפסקת צהריים אינה כלולה בו.

3. השלם:
א. "מאן דיהיר בעל מום הוא", כ"ט. 6 מתחת להתרחבות השנייה.
ב. "תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם", כ"ט: 5 למטה.
ג. "כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו", ל"א. 1 לפני ההתרחבות.
ד. "סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה", ל"א: 6 למטה.
ה. "כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו'", ל"ב. 10 לפני ההתרחבות.

4. שונות:
א. "ר"ח אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות וכו'" (דהיינו שלושה ספרי תורה), כ"ט: מעל לרבע התחתון.
ב. "קדש בכספא" הם שני רכיבים מתוך שמונה ("משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא") המשמשים סימן לסדר הקריאה בחוץ לארץ בשמונת ימי הפסח, ל"א. בשליש העליון.
ג. "הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן והללו בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן", ל"א: מתחת לאמצע העמוד.
ד. אליבא דר"מ – בהחלט כן, שכן לדבריו, בשבת בבוקר מתחילים את הקריאה במקום שהפסיקו לקרוא ביום חמישי, דהיינו בערך באמצע הפרשה, ל"א: 5 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר