סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

רבי יהודה - שיטתו

מועד קטן ט ע"ב


רבי יהודה אומר לא תסוד.
תניא, רבי יהודה אומר: אשה לא תסוד, מפני שניוול הוא לה. ומודה רבי יהודה בסיד שיכולה לקפלו במועד שטופלתו במועד, שאף על פי שמצירה היא עכשיו - שמחה היא לאחר זמן.
ומי אית ליה לרבי יהודה האי סברא?
והתנן, רבי יהודה אומר: נפרעין מהן מפני שמצר. אמרו לו: אף על פי שמצר עכשיו - שמח הוא לאחר זמן! -
אמר רב נחמן בר יצחק: הנח להלכות מועד, דכולהו מצר עכשיו ושמח לאחר זמן נינהו.
רבינא אמר: נכרי לענין פרעון לעולם מצר.

לפי רב נחמן בר יצחק בשיטת רבי יהודה דנים את האשה לפי השמחה שלאחר זמן, ועל כן התיר לאשה לסוד במועד אם תוכל לשמוח בכך בתוך המועד. וכל הדין הזה הוא אופייני בכל הלכות חול המועד דווקא. אבל שלא בהלכות חול המועד [כגון לקבל פרעון הלואה מנכרי במועד] מתחשבים לפי הצער של עכשיו, לכן אסור לקבל את פרעון ההלואה מנכרי. מדובר בצער שיש לנכרי בזמן הפרעון כשאין חשש שיוביל לעבודה זרה.

על כל פנים מתאים לזה, שבדרך כלל שיטת רבי יהודה היא, שמתחשבים בנגלה ובמיידי, ולא במה שיבוא בימים הבאים - בעתיד [הנסתר]. רבי יהודה חולק בזה על שיטת רשב"י הכללית שסובר, שדנים לפי המחשבה והנסתר ובעתיד.

ראה גם מה שכתבנו בדף זה על רשב"י - לעיל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר