סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

מועד קטן יט-כה

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. לימוד הלכה מגימטריא?
ב. "מלאכתו נעשית ע"י אחרים" ולא בנסיבות של זכייה?
ג. "ישמעאלים"?
ד. שבירת רכוש, ולא מחמת אלימות?
ה. תקשורת בין שני נפטרים?!
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שלאורך כל השנה הראשונה אחר פטירתו של אביו לא אמר עליו "קדיש"?
ב. שבאו אנשים לנחמו בשעת אבלו ולא מצאוהו בביתו?
ג. הנמשל של המילים המובלטות בסיפור הבא: "לאדם שנשברה רגלו וחיתה מצאו רופא ואמר לו כלך אצלי שאני שוברה וארפאנה כדי שתדע שסממנין שלי יפין"? כ"א: 8 לפני ההתרחבות.
ד. "גדול הדור", שאינו בהכרח "הגדול ביותר שבדורו"?
ה. שהיה ראוי לשאול עליו: "מה לכהן בבית הקברות"?
 

3. השלם:

א. "מקצת ........ ככולו".
ב. "דברים .............. נוהג".
ג. "אם בארזים נפלה שלהבת מה ........ אזובי קיר".
ד. "לויתן ב..... הועלה מה יעשו דגי .....".
ה. "בנחל שוטף נפלה חכה מה יעשו מי ......".
 

4. שונות:

א. אילו מילים בפסוק מסוים בנביא משמשות מקור למספר המרבי, מחד גיסא, והמזערי, מאידך גיסא, של ימי האבלות על מת?
ב. היכן בענייננו מתגלה אמפתיה בהלכות אבלות?
ג. "רבי עקיבא" – האם השם "עקיבא" היה ייחודי לו, או שמא היה נפוץ באותה תקופה?
ד. באיזה מובן מתאימה המשוואה הבאה למציאות: חכם+ אב ב"ד = נשיא?
ה. בהלכות אבלות בענייננו מופלה העני לטובה בשל התחשבות ברגשותיו – היכן?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "סתם נזירות שלשים יום מאי טעמא אמר קרא קדוש יהיה יהיה בגימטריא תלתין הוו", י"ט: 2 מתחת להתרחבות.
ב. "הקובר את מתו שני ימים קודם הרגל מונה חמשה ימים אחר הרגל ומלאכתו נעשית ע"י אחרים", י"ט: 3 למטה.
ג. "...וכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה", כ"ד. מתחת לאמצע העמוד.
ד. את פתח הבית שברו לכבודו של רב הונא המנוח, שמיטתו הייתה רחבה ממנו, כ"ה. 4 מתחת להתרחבות הראשונה.
ה. כשהוכנסה גופתו של רב הונא לקבורה בסמוך לרב חייא, "הוה גני יהודה מימיניה דאבוה וחזקיה משמאליה אמר ליה יהודה לחזקיה קום מדוכתיך דלאו אורח ארעא דקאים רב הונא", כ"ה. 6 למטה, וכן בהמשך בין רבה בר הונא לבין רב המנונא.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. רבי צדוק, שהשמועה על מות אביו הגיעה אליו רק שלוש שנים לאחר מכן, כ. 5 למטה.
ב. "ומעשה ומת בנו של ר' יוסי בציפורי ונכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו", כ"א. באמצע העמוד.
ג. רגלו – לִבו. וחיתה – התנחם. רופא – המנחם. סממנין – תוכן דברי התנחומין.
ד. "ומעשה בגדול הדור אחד שמת אביו וביקש לחלוץ וביקש גדול הדור אחר שעמו לחלוץ ונמנע ולא חלץ", כ"ב: 3 למעלה.
ה. "מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך וכו'", כ"ג. 8 למטה.

3. השלם:
א. "מקצת היום ככולו", י"ט: 9 למעלה.
ב. "דברים שבצינעא נוהג", כ"ד. 4 למטה.
ג. "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי קיר", כ"ה: 1 לפני ההתרחבות.
ד. "לויתן בחכה הועלה מה יעשו דגי רקק", כ"ה: בהתרחבות.
ה. "בנחל שוטף נפלה חכה מה יעשו מי גבים", כ"ה: 1 מתחת להתרחבות.

4. שונות:
א. מהפסוק בעמוס "והפכתי חגיכם לאבל" מדייקת דעה אחת באשר לשבעת ימי האבלות, כאורך כל אחד משני החגים פסח וסוכות, בעוד שמאותו פסוק יש המדייקים, שאבלות עשויה לארוך יום אחד בלבד (במקרה של "שמועה רחוקה" שאינה נוהגת אלא יום אחד), כאורכו של חג השבועות, כ. 3 לפני ההתרחבות.
ב. למשל, "מי שמת חמיו או חמותו... כופה מטתו ונוהג עמה אבילות וכן היא שמת חמיה או חמותה אינה רשאית להיות כוחלת ולהיות פוקסת אלא כופה מטתה ונוהגת עמו אבילות", כ: 1 מתחת להתרחבות.
ג. השם היה נפוץ – כך לפחות על פי הפרשנות המילולית:"...ואם בשביל עקיבא באתם הרי כמה עקיבא בשוק", כ"א: בשליש העליון.
ד. "על חכם חולץ מימין על אב ב"ד משמאל על נשיא מכאן ומכאן", כ"ב: 3 למטה.
ה. "עניים (=שנפטר להם ילד, מספידים אותו) בני שלש עשירים בני חמש" (כ"ד: 1 לפני ההתרחבות). וראה רש"י על אתר: לפי שהעני מצטער על בניו יותר מן העשיר לפי שאין לו שמחה אחרת".

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר