סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

הלכה כרבי יהודה נגד רבי מאיר; תנא "בשם" תנא אחר

מועד קטן כד ע"א-ע"ב


רבי אליעזר אומר משחרב בית המקדש עצרת כשבת וכו'. אמר רב גידל בר מנשיא אמר שמואל: הלכה כרבן גמליאל. ואיכא דמתני להא דרב גידל בר מנשיא אהא: כל שלשים יום תינוק יוצא בחיק, ונקבר באשה אחת ושני אנשים, אבל לא באיש אחד ושתי נשים. אבא שאול אומר: אף באיש אחד ושתי נשים. ואין עומדין עליו בשורה, ואין אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. 
בן שלשים יוצא בדלוסקמא. 
רבי יהודה אומר: לא דלוסקמא הניטלת בכתף, אלא הניטלת באגפיים. 
ועומדין עליו בשורה, ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. בן שנים עשר חדש - יוצא במטה. רבי עקיבא אומר: הוא בן שנה ואבריו כבן שתים, הוא בן שתים ואבריו כבן שנה - יוצא במטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר: היוצא במטה - רבים מצהיבין עליו, אינו יוצא במטה - אין רבים מצהיבין עליו. רבי אלעזר בן עזריה אומר: ניכר לרבים - רבים מתעסקים עמו, אינו ניכר לרבים - אין רבים מתעסקים עמו. 
ומה הן בהספד? 
רבי מאיר בשם רבי ישמעאל אומר: עניים - בני שלש, עשירים - בני חמש. 
רבי יהודה אומר משמו: עניים - בני חמש, עשירים בני שש. ובני זקנים כבני עניים. 
אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב: הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל

 

1.
מודגש שתנאים אומרים בשם תנאים אחרים - "רבי מאיר בשם רבי ישמעאל" ו"רבי יהודה בשם רבי ישמעאל".
וכן "רבי יהודה שאמר משום רבי ישמעאל".

2.
רב גידל בשם "רב" [אמר רב גידל בר מנשיא אמר רב] פסק כרבי יהודה. מדוע הוא היה צריך לפסוק כמותו הרי כלל בידינו שבמחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה!

3.
ראה דיון על כך "מתיבתא", הערה כד:

3.1
יתכן שהכלל, שהלכה כרבי יהודה נגד רבי מאיר תקף רק כשנחלקו בסברת עצמם ["אליבא דנפשייהו"] וכאן הם נחלקו בדעת רבי ישמעאל - או שנחלקו כיצד להבינו, או שנחלקו על עצם העובדה מה באמת הוא אמר.

ולכן רב גידל בשם רב נצרך לפסוק במפורש כרבי יהודה באופן ספציפי.

3.2
הסבר נוסף: יתכן ש"רב" עצמו לא קיבל על עצמו את הכלל שהלכה כרבי יהודה נגד רבי מאיר [וכך משמע במסכת עירובין דף מו ובדף מז].

4.
מדוע הגמרא חוזרת "רבי יהודה בשם רבי ישמעאל" הרי כבר נקבע שאמר בשמו, אלא שלא נעלה בדעתנו שרבי יהודה אמר בשמו של רבי מאיר! ראה שם ב"מתיבתא". 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר