סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידה אתגרית על מסכת חגיגה

החידה באדיבות מנכ"ל חברת החידון והחוויה מר יואב שלוסברג. 
 

חוץ מהמסכת הוא נזכר פעם במשנה ופעם בגמרא.
והאחרים כולם נזכרו במשנה אחת.
ומתוכם שניים:
שאחד עליה "מוותר"
והאחר "יוותר" אם ימצא אחרת.


פתרון החידה:
ארבעה נכנסו לפרדס.
אלישע בן אבויה נזכר פעם אחת בגמרא- במסכת מו"ק: "דתניא מעשה ומת אביו של רבי צדוק בגינזק והודיעוהו לאחר שלש שנים ובא ושאל את אלישע בן אבויה וזקנים שעמו ואמרו נהוג שבעה ושלשים" (מו"ק כ.) ופעם במשנה במסכת אבות: "אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר מחוק" (אבות ד,כ).
שלושת האחרים רבי עקיבא, בן עזאי ובן זומא נזכרו באותה משנה במסכת סוטה: "משמת בן עזאי בטלו השקדנים משמת בן זומא בטלו הדרשנים ...משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה" (סוטה מט).
בן עזאי "מוותר" על האשה ולא מתחתן: "תניא רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים ...בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות שנאמר ואתם פרו ורבו אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים" (יבמות סג).
ורבי עקיבא מתיר לגרש אשה אם מצא אחרת נאה הימנה: "בית שמאי אומרים: לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה...ובית הלל אומרים: אפילו הקדיחה תבשילו... רבי עקיבא אומר: אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר (שם) "והיה אם לא תמצא חן בעיניו" (גיטין צ)
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר