סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

חגיגה יב-יח

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. "ספר בן סירא"?
ב. "בן כרך", ולא בקשר למועד קריאת המגילה בפורים?
ג. "הגדה" (ולא של פסח)?
ד. "אלכסא"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שנפגע ממשהו, חרף... הבנתו את הנושא?
ב. ש"ריחף" באומרו תוך כדי כך "ורוח אלהים מרחפת על פני המים – כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת"?
ג. ש"כל ימיו" היה... משתטח?
 

3. מה המשותף ל:

א. "אין שלום אמר ה' לרשעים", "כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני", "ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי"?
 

4. השלם:

א. "כל ה....... בתורה בלילה הקב"ה ........ עליו חוט של ...... ביום".
ב. "כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי ....... מאכילין אותו ........ ...........".
ג. "במופלא ממך אל ....... וב........... ממך אל תחקור".
ד. "אם דומה ..... למלאך ה' צבאות ......... תורה מפיהו ואם .... אל יבקשו תורה מפיהו".
ה. "....... מרובה לא....... ........ מועט ........".
 

5. שונות:

א. איזה חומר דלק הציל מאיבודו של ספר בתהום הנשייה?
ב. היכן בענייננו חוזרת על עצמה אותה מילה בדיוק 10 פעמים בתוך 3 שורות?
ג. מה עושה עגל ב...עזרת נשים?
ד. מה זה פז"ר קש"ב?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "...שכן כתוב בספר בן סירא במופלא ממך אל תדרוש וכו"', י"ג. 6 למעלה.
ב. "כל שראה יחזקאל ראה ישעיה למה יחזקאל דומה לבן כפר שראה את המלך ולמה ישעיה דומה לבן כרך שראה את המלך", י"ג: 5 לפני ההתרחבות הראשונה.
ג. "... אמר לו ר"א בו עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות", י"ד. 5 מתחת להתרחבות.
ד. "מעשה ומת אלכסא בלוד ונכנסו כל ישראל לסופדו ולא הניחם רבי טרפון מפני שיום טוב של עצרת היה", י"ח. 4 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מעשה בתינוק אחד שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל והיה מבין בחשמל (=מסביר, מלמד בחשמל דמעשה מרכבה) ויצאה אש מחשמל ושרפתו וכו'", י"ג. 3 למטה.
ב. בן זומא, שלא עמד מפני רבי יהושע בן חנניה, מחמת שהיה שקוע כולו בשאלה מסוימת, ט"ו. 6 למעלה.
ג. "כל ימיו של יהודה בן טבאי היה משתטח על קברו של אותו הרוג (=עד זומם, שרבי יהודה בן טבאי דנו בשעתו למיתה) והיה קולו נשמע וכו'", ט"ז: בשליש העליון.

3. מה המשותף ל:
א. שלושת הציטוטים הללו היו חלק מהתגובות של תינוקות בית המדרש לבקשתו של אלישע בן אבויה "פסוק לי פסוקך", ט"ו. 4 למטה.

4. השלם:
א. "כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום", י"ב: 4 מתחת להתרחבות הראשונה.
ב. "כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים", י"ב: בהתרחבות השנייה.
ג. "במופלא ממך אל תדרוש ובמכוסה ממך אל תחקור", י"ג. 6 למעלה.
ד. "אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו", ט"ו: באמצע.
ה. "תפשת מרובה לא תפשת תפשת מועט תפשת", י"ז. 5 למטה.

5. שונות:
א. ברם זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה שמו אלמלא הוא נגנז ספר יחזקאל שהיו דבריו סותרין דברי תורה מה עשה העלו לו ג' מאות גרבי שמן וישב בעלייה ודרשו", י"ג. 4 למטה.
ב. המילה היא "לסמוך": "(יוסי) בן יועזר אומר שלא לסמוך יוסף בן יוחנן אומר לסמוך וכו' וכו'", ט"ז. בתחילת המשנה.
ג. "אמר רבי יוסי סח לי אבא אלעזר פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים", ט"ז: 1 אחרי ההתרחבות.
ד. אלו הם קיצורים לשישה עניינים, המוכיחים ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, י"ז. 8 למטה (וראה רש"י למקום).

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר