סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

הקוטפים מלוח עלי שיח – מלוח קיפח

 

"אמר רבי לוי: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה - מאכילין אותו גחלי רתמים, שנאמר הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמם לחמם" (חגיגה, יב ע"ב).


שם עברי: מלוח קיפח   שם באנגלית: Shrubby Saltbush   שם מדעי: Atriplex halimus


נושא מרכזי: לזיהוי המלוח ומעמדו כמזון?


תקציר: המלוח על פי פירוש המדרש בסוגיה הוא לחלוחית או אחד משני לוחות הברית אך מהפסוקים באיוב כפשוטם משתמע שהכוונה לצמח מלוח ששימש כמזון לעניים. הביטוי "מלוח עלי שיח" רומז לכך שמדובר בצמח שיחני כלשהו והמלוח הקיפח מתאים לתאור זה. הזיהוי, המוצע, של המלוח כרגלת הגינה בעייתי משום שהיא צמח שרוע ואיננה מלוחה.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הפסוק נדרש באופן המתאר את עונשם של הפוסקים מלימוד תורה ועוסקים בשיחה בטלה. "הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם" (איוב, ל ד'). רש"י מפרש את המילה "מלוח" בשני אופנים: מלשון לחלוחית ומלשון לוח ובשני הפירושים הכוונה לתורה. התורה נמשלה למים ולזה רומזת הלחלוחית או לחילופין הלוח שהוא אחד מלוחות הברית. הקטיפה מתפרשת כניתוק או הפסקה. הפסוק השלם יתפרש: המנתקים או מפסיקים את (לימוד) התורה עלי (בגלל) שיח כלומר בגלל שיחה יאכלו שורש רתמים. דרשה זו שימשה כנראה בסיס לביטוי המופיע בוידוי הגדול (או השלם) המיוחס לרבינו ניסים:

"קשינו עורף, קלקלנו דרכינו, קטפנו מלוח עלי שיח, קפצנו פי חכמים מהוכיח, קפצנו ידינו מליתן צדקה, קללנו את חברינו בשם, קבלנו לשון הרע וכו'".

כמובן שהשאלה הצצה מאליה היא מה האיסור בקטיפת עלים משיח המלוח. לאור הדרשה של רבי לוי מובנת הכוונה היטב ובביטוי זה נרמז עוון ביטול תורה (תודה לעו"ד אילן ציבולבה על ההפניה למקור).

דרשה זו איננה מתאימה למשמעות של הפסוק בהקשרו המלא. באיוב אנו מוצאים: "ועתה שחקו עלי צעירים ממני לימים אשר מאסתי אבותם לשית עם כלבי צאני. ... הקטפים מלוח עלי שיח ושרש רתמים לחמם". הפסוקים עוסקים בדברי איוב שהגלגל התהפך עליו ואנשים דלים ונחותים בזים לו בעת צרתו. בין התיאורים של אותם אנשים מופיע גם מזונם הדל הכולל עלי מלוח. מפרש שם רש"י: "הקוטפים מלוח עלי שיח - בהיותם במדברות היו קוטפים להם מלוחים על אילנות היערים ואכולי', מלוח שם עשב הוא ובלשון ארמי נקרא קקו"לין ובלשון משנה מלוחים מצו"ש בלע"ז כאותה ששנינו (קדושין סו ע"א) העלו מלוחים על שלחנות של זהב. שיח - אילן כמו אחד השיחים (בראשית כא)".

יצחק תור הפנה את תשומת לבי לשמו הערבי של המלוח הנקרא "קטף" (قطف). הוא סיפר ששמע ממורו ורבו אורי אליאב ז"ל שתל קטף (ליד כפר רופין) נקרא כך בגלל שיחי המלוח הרבים בסביבתו. מעניין האם קיים קשר בין הפסוק "הקוטפים מלוח עלי שיח" לשם הערבי משום שהשורש "קטף" דומה במשמעו בערבית ובעברית ואם כן ייתכן והמלוח זכה לשמו "קטף" בגלל שנהגו לקטוף את עליו.

מדברי איוב ניתן ללמוד שהמלוח היה מאכל עניים וכך גם ניתן להסיק מהמדרש: "... דתניא: מעשה בינאי המלך שהלך לכוחלית שבמדבר, וכיבש שם ששים כרכים, ובחזרתו היה שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל. אמר להם: אבותינו היו אוכלים מלוחים בזמן שהיו עסוקים בבנין בית המקדש, אף אנו נאכל מלוחים זכר לאבותינו, והעלו מלוחים על שולחנות של זהב ואכלו". אכילת המלוח הייתה לשם תזכורת לעת מחסור ולא כמזון מלכתחילה. אמנם המסקנה שמדובר במזון עניים חד משמעית אך זהות הצמח מסופקת ותלויה, אולי, כיצד נפרש את הביטוי "בזמן שהיו עסוקים בבנין בית המקדש". לרבינו חננאל הכוונה לבניית המשכן במדבר וא"כ מדובר בצמח מדברי, כמו המלוח, אך הסבר זה קשה שהרי בני ישראל ניזונו מהמן ולא היו זקוקים לצמח דל זה. רש"י מפרש: "כשהיו עסוקים בבנין - בית שני שבאו מן הגולה והיו עניים והיו מוציאין הוצאות במלאכה אף אנו נאכל מלוחין להיות זכר לעוני אבותינו ולהודות לפני הקדוש ב"ה שהצליחנו והעשירנו". על פי פירוש זה הכוונה לצמח הגדל בסביבות ירושלים. אמנם גם המלוח גדל באתרים שאינם רחוקים יתר על המידה, אך סביר יותר שהכוונה לצמחים המתפתחים במעזבות או אשפתות בסביבות העיר. בתלמוד המבואר של הרב שטיינזלץ נאמר שרבים סוברים שהכוונה לרגלת הגינה הגדלה בשדות מושקים. הקושי בזיהוי הרגלה עם המלוח הוא בכך שמשתמע מהפסוק באיוב שהכוונה לשיח ואילו הרגלה גדלה באופן שרוע. מצודות ציון מפרש: "הקוטפים - היו תולשים למאכלם עשב מלוח ועלי אילן ושורש רתמים היה לחמם ומזונם עם כי הדברים האלה אינם נאותים למזון האדם". אם הכוונה לעשב מלוח כלשהו הרי שהביטוי "מלוח עלי שיח" שולל רבים מצמחי המלח ומכוון דווקא למלוח הקיפח שהוא שיח גבוה העשוי להגיע לגובהו של הרותם. 
 

               
תמונה 1.  מלוח קיפח - שיח   תמונה 2.  מלוח קיפח - עלים

 

               
תמונה 3.  רגלת הגינה - שיח   תמונה 4.  רגלת הגינה - פרח ועלים

  
 

תמונה 5. שיחי מלוח קיפח - חוף אשקלון

 

הרחבה 

מסורות והצעות לזיהוי המלוח

בתרגום השבעים המלוח נקרא Halima שפירושו צמח מלחות באופן כללי, אך ייתכן והכוונה לצמח ספציפי שוהוא המלוח הקיפח הנקרא אצל דיוסקורידס(1) בשם זה. אישוש להשערה ניתן למצוא בתרגום עקילס. הוולגטה לא נקב בשם צמח מסויים אלא תרגם שמדובר באכילת עשבים וקליפות עצים. בתרגומים הארמיים המלוח מתפרש כנראה כקוצים. רס"ג תירגם "מלוח" והוסיף שהוא אחד ממיני הקוצים וכנראה כלל כאן צמחי בר רעים שונים שאינם בהכרח קוצניים. גם אבן ג'נאח (שורש מלח) זיהה את המלוח עם ה"מלאח" אלא שמשתמע מדבריו שהתכוון למין ספציפי בתוך קבוצת מינים מלוחים: "... וממנו נגזר הקטפים מלוח עלי שיח הוא הנקרא בלשון ערב מלאח והוא מן צמחי החמץ ובו כטעם מלח ואמרו עלי שיח כמו עם שיח כמה שנאמר ויבאו האנשים על הנשים ענינו עם הנשים". ז. עמר מזהה את המונח "חמץ" בערבית כשם קיבוצי למיני מלחה שונים המכילים ריכוז גבוה של מלחים אלקליים שמהם הכינו בעבר חומרי ניקוי. תמיכה בזיהוי ה"מלוח" כמלוח קיפח ניתן למצוא בשמותיו בערבית עד היום. הוא נקרא מלוח' (ملوخ), מליח' (مليخ), קטף בחרי (قطف بحري) קאקלה (قاقلة), קאקלי (قاقلي) ועוד. השם הערבי קאקלי למלוח הקיפח קשור כנראה באופן כלשהו לשם הארמי קקולי. רבי אברהם בן שלמה תיאר את המלוח: "כי המלוח עליו רחבים מעט מעלי זית והוא נאכל כירקות ויש בו מליחות ועפיצות". תאור זה מתאים למלוח הקיפח ושולל מינים אחרים בקבוצת הצמחים המלוחים שעליהם קשקשיים ואינם ניתנים לאכילה "כירקות".

הרד"ק (שורש "מלח" מפרש: "... והמלוח הוא מן העשבים הקשים והרעים ולא יצמחו כי אם במקום קשה דומה למלחה. ויש מפרשים שהוא הנקרא בלעז אורטיג"א ויש אומרים כי הם צמחים מלוחים בטעמם ויקראו בערבי גאסו"ל". ייתכן והפירוש הראשון שמביא הרד"ק והפירוש האחרון מתלכדים משום שה"גאסול" כלומר "צמחי סבון" אלקליים גדלים במלחות. אורטיג"א הוא הסרפד הנקרא בלטינית Urtica. גם זיהוי זה בעייתי לאור כך שהסרפד איננו מלוח ואיננו צמח מדברי. 

ז. עמר הכליל את המלוח בין הצמחים שזיהויים איננו ודאי אם כי הוא ברמת הסתברות גבוה. הוא קיבץ את מסורות הזיהוי העיקריות לשתי קבוצות: המסורת הראשונה רואה במלוח שם כללי לקוצים ועשבים רעים ואילו השניה מצמצמת מתייחסת לצמח מלחה ובעיקר המלוח הקיפח או מין דומה לו. השתמרות השם בערבית ואיזכורו עם הרותם שאף הוא צמח מדבר תומכים בהשערה זו. 
 

המלוח הקיפח

 
המלוח הקיפח הוא צמח ממשפחת הסלקיים. מין זה הוא הגבוה מבין מיני המלוח בארץ ומכאן שמו "קיפח" כלומר גבוה. צמח זה מנוצל במדבר כצמח מזון חשוב הן לאדם והן לבעלי החיים. לתזונת האדם עלי המלוח משמשים, כאשר הם טריים, לתיבול סלט, וכאשר הם מבושלים ניתן להשתמש בהם כבסיס למרק, הכנת קציצות ולאחר טיגון לאכלם כחטיף. סוג תזונה זה איננו עשיר בקלוריות וחלבונים ולכן שימש רק בעת מחסור. על המלוח כצמח המשמש למזון ואף כתרופה כתב דיוסקורידס: "המלוח – alimos הוא שיח המשמש כמשוכות, צבעו לבנבן, והוא חסר קוצים. עליו דומים לעלי זית אך רחבים ורכים יותר. גדל ליד החופים. את העלים מבשלים כירק. השורשים משמשים כתרופה".(2) תאורו של דיוסקורידס למלוח הולם את תפוצתו ומבנהו של המלוח הקיפח הנפוץ גם בארץ לאורך חופי הים. מאוחר יותר אנו מוצאים את המלוח כצמח רפואה בדברי הרמב"ם (הלכות דעות, פ"ד הלכה י"ג): "... אם היה בחור יאכל בבקר בבקר מלוחים שלוקים מתובלין בשמן זית ובמורייס ובמלח בלא פת".

המלוח מהווה צמח מרעה לצאן ומגדלים אותו באופן מכוון בשטחים ערבתיים המיועדים למרעה. המלוח הוא המזון הבלעדי של מכרסם בשם פסמון. הפסמון בונה את מחילותיו מתחת לשיחי המלוח שמהם הוא ניזון וכך הוא נהנה גם מצל ומסתור. לפסמון התאמות מיוחדות המאפשרות לו להפטר מעודפי המלח הנקלטים מהמלוח. העובדה שהתזונה מהמלוח מספקת לפסמון מים בכמויות לא מוגבלות מאפשרת לו להיות פעיל יום בניגוד לשאר מכרסמי המדבר.

המלוח הקיפח נפוץ בעיקר בבתי גידול מלוחים מסוגים שונים. הוא נפוץ בעיקר באפיקי נחלים במדבריות במקומות שהקרקע מלוחה. הוא גדל בשולי מלחות ולאורך חופי הים התיכון. הצמח נפטר מעודפי מלח בעזרת ריכוזן בשערות מיקרוסקופיות שלפוחיתיות המכסות את העלים. ריכוז המלח בשערות מעניק לעלה גוון לבן המחזיר חלק מקרינת השמש ומונע את התייבשות העלים.
 


(1) "הרופא הבוטנאי החשוב ביותר בעת העתיקה היה הסיציליאני דיוסקורידס, שחי במאה הראשונה לספירה: ספרו De Materia Medica הפך כעין תנ"ך של ההרבאליסטים והרופאים האירופים עד לתקופת הרנסאנס. הוא גם טבע את חותמו על צורתן של הפארמאקופיאות (ספרי הכנת התרופות) המודרניות. דיוסקורידס היה רופאם של אנטוניוס וקליאופטרה והצטרף לצבאו של נרון כמנתח. בנדודיו אסף ידע רב על צמחי-רפואה ותאר בכתביו את תכונותיהם ואופן שימושם של כ - 600 צמחים" (מתוך: צמחי רפואות בראי הדורות, זהרה יניב) 
(2) קטע זה הובא על ידי יהודה פליקס (ההפניה להלן). 

 
 

מקורות עיקריים:

יהודה פליקס, עולם הצומח המקראי (עמ' 186).
 אנציקלופדיה "החי והצומח בא"י" כרך 10 (עמ' 59). 
 

לעיון נוסף:

באתר "צמח השדה": מלוח קיפח, "רגלת הגינה", "סרפד הכדורים".
 

 

 

א. המחבר ישמח לשלוח הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל - [email protected]
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר