סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"חד אמר... וחד אמר..."

חגיגה כו ע"א


גמרא. ורמינהי: הגבאין שנכנסו לתוך הבית, הבית כולו טמא! לא קשיא: הא - דאיכא נכרי בהדייהו, הא - דליכא נכרי בהדייהו. דתנן: אם יש נכרי עמהן - נאמנין לומר לא נכנסנו אבל אין נאמנים לומר נכנסו אבל לא נגענו. וכי איכא נכרי בהדייהו מאי הוי? 
רבי יוחנן ורבי אלעזר, 
חד אמר: אימת נכרי עליהן, 
וחד אמר: אימת מלכות עליהן. 
מאי בינייהו? - איכא בינייהו נכרי שאינו חשוב. 

"חד אמר" - למה לא מפורט מה אמר כל אמורא [רבי יוחנן ורבי אלעזר], האם בהלכות מסויימות לא היתה מסורת מדוייקת?

בסוגייתנו ניתן להוסיף ["חידוש"]: אולי כל דעה מסכימה במשהו גם לדעה השניה. וכל אחת מהן תלויה ב"השתנות הטבעים" והנסיבות בכל דור. כלומר, יכול להיות שבדור מסויים "אימת מלכות" תהיה גדולה יותר מ"אימת נכרי", ובדור אחר - להיפך [ואמנם לא משמע כך הרמב"ם!].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר