סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


לא שימש תלמידי חכמים

סוטה כב ע"א


"אתמר: קרא ושנה ולא שימש תלמידי חכמים –
רבי אלעזר אומר: הרי זה עם הארץ.
רבי שמואל בר נחמני אמר: הרי זה בור.
רבי ינאי אומר: הרי זה כותי.
רב אחא בר יעקב אומר: הרי זה מגוש".


צריך לבאר, במה תלויה מחלוקת החכמים, ומה נפקא מינה להלכה.

כתב רש"י: "בור - גרוע מעם הארץ". ההבדל בין בור לעם הארץ מבואר במסכת אבות פרק ב משנה ה, שאמר שם רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא: אֵין בּוּר יְרֵא חֵטְא, וְלֹא עַם הָאָרֶץ חָסִיד. מכאן שבור אינו בקי בחטאים על בוריים ואינו יודע ליזהר מהם, ואילו עם הארץ מכיר את האיסורים ורק אינו בקי בלפנים משורת הדין.
וכותי חמור מבור, כדברי רש"י: "כותי - ואסור לאכול פיתו ויינו דכיון שלא שימש חכמים אינו מקפיד על דברי חכמים לדעתם". כלומר שמסוכן הוא יותר מבור היות שעלול הוא להכשיל גם אחרים, כי נדמה הוא לתלמיד חכם ובורותו אינה ניכרת.
ומגוש חמור מכולם, כמבואר במסכת שבת דף עה ע"א: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: ...הלומד דבר אחד מן המגוש - חייב מיתה". כלומר שאפילו ללמוד ממנו את מה שקרא ושנה אסור, כי עלול הוא לטעות ולהטעות בהם. וכדברי רש"י: "אין תורתו על בורייה ואין ללמוד הימנו, שעל ידי הטעמים יש חילוק באיסור והיתר".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר