סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

קידושין עח-פב

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שני אנשים שונים שעשו מעשה זהה, שהיום לא היה עומד באמות המידה של פיקוד העורף?
ב. שהוכיח במעשיו את האמרה:'Where there is a will there is a way"?
ג. האמורא, שאליבא דרש"י, ניסה להתאבד?!
ד. הסבא, שאליבא דרש"י, רצה לעשות קורת רוח לבתו באמצעות נכדתו?
 

2. מה המשותף ל:

א. רבי מאיר, רבי עקיבא, פלימו?
ב. שתי גיסות, שתי צרות, אישה וחמותה?
 

3. השלם:

א. "מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים........ בעצמן".
ב. "........ ממון על חזקתו".
ג. "נשים דעתן....... עליהן".
ד. "לעולם ילמד אדם את בנו אומנות.......ו.... (ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו וכו')".
ה. "החמרין רובן.......... והגמלין רובם.......... ה......... רובן חסידים טוב שב.......... לגיהנם".
 

4. שונות:

א. הייתכן שאדם לוקה גם אם אין עדות עובדתית נגדו?
ב. איזה פיתוי מאוזן הוציא אדם גדול מאיזונו הרגיל, ואיזה פיתוי מאונך השיג תוצאה זהה?
ג. איזה אירוע בענייננו אירע תשעה ימים אחרי ראש השנה?
ד. איזה סיפור בענייננו מבטא הלכה למעשה את האמרה "מים גנובים ימתקו"?
ה. לגלוג של תלמיד על רבו הוא מעשה נדיר מאוד בש"ס: היכן בענייננו קרה המקרה, ומהי ההצדקה המשוערת לכך?
ו. הוכח מתוך הגמרא, שבימיה לא היה קיים מוסד הפנסיה לגימלאים.
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. רב יוסף, וכן אלמונים שאינם מוזכרים בשמם, שסילקו את הסולם מהקומה העליונה (פ"א. 6 מעל להתרחבות ו-3 מתחת לה). כדי למנוע ייחוד עם נשים, פעולה, שאיננה מקובלת על "פיקוד העורף", האחראי לקביעת דרכי מילוט בעת סכנה.
ב. רב עמרם חסידא, שבגין מוטיבציה רבה הרים סולם, שעשרה אנשים לא היו מסוגלים להרימו, פ"א. 2 מתחת להתרחבות.
ג. "רבי חייא בר אשי... סליק וקא יתיב בגויה" (=בתוך התנור, פ"א: בהתרחבות ואילך עד 6). רש"י: "להמית את עצמו".
ד. רב אחא בר אבא, שהושיב את נכדתו בחיקו כדי "לעשות קורת רוח לאמה כשאני מחבב את בתה", פ"ב. שורה שנייה ברש"י.

2. מה המשותף ל:
א. שלושתם היו בעלי ביטחון עצמי מופרז במידת שליטתם ביצרם, פ"א. 12 למטה, 9 למטה, 6 למטה.
ב. חלק מזוגות הנשים שמותר להתייחד אִתם, פ"א: 14 למטה.

3. השלם:
א. "מיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סלסול בעצמן", ע"ח: 5 לפני המשנה הראשונה.
ב. "העמד ממון על חזקתו", ע"ט: 9 למעלה.
ג. "נשים דעתן קלות עליהן", פ: 1 אחרי גמ'.
ד. "לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה (ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו וכו')", פ"ב. 3 אחרי ההתרחבות.
ה. "החמרין רובן רשעים והגמלין רובם כשרין הספנין רובן חסידים טוב שברופאים לגיהנם", פ"ב. מתחת לאמצע.

4. שונות:
א. "אמר רב מלקין על לא טובה השמועה" (פ"א. בשליש העליון), דהיינו גם אין עדות עובדתית.
ב. רבי מאיר פותה על ידי השטן שנראה לו מעבר לנהר, ואילו לרבי עקיבא אירע כן כשנדמה לו השטן כאישה בראש הדקל, פ"א. 12 למטה ו- 9 למטה.
ג. "פלימו היה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן יומא חד מעלי יומא דכיפורי הוה אידמי ליה כעניא וכו'", פ"א. 6 למטה.
ד. הסיפור על אודות "רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה הוה אמר הרחמן יצילנו מיצר הרע וכו'", פ"א: בהתרחבות.
ה. בעקבות בקשתו של רבי טרפון "הזהרו בי מפני כלתי", לגלג עליו אותו תלמיד (פ"א: בשליש התחתון). הסיבה המשוערת לכך היא אמונתו הברורה של אותו תלמיד בצדקתו של רבו, שאין בכלל "הוה אמינא" שייכשל בכגון דא!
ו. "...שכל אומנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב", פ"ב: 3 לפני סוף המסכת.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר