סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבי יוסי דמתניתין

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

סנהדרין כח ע"ב

 

אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי. 
ההיא מתנתא דהוי חתימי עלה תרי גיסי. 
סבר רב יוסף לאכשורה. 
דאמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יוסי. 
אמר ליה אביי: ממאי דרבי יוסי דמתניתין, דמכשר בגיסו? דילמא רבי יוסי דברייתא, דפסיל בגיסו? - 

1.
בסוגייתנו:

אמר ליה אביי: ממאי דרבי יוסי דמתניתין, דמכשר בגיסו? דילמא רבי יוסי דברייתא, דפסיל בגיסו? -

הגמרא מביאה בסוגייתנו ברייתא שממנה משמע שרבי יוסי בברייתא [שגיסו עצמו פסול לעדות] חולק על רבי יוסי במשנה במסכת סנהדרין דף כז עמוד ב: "אמר רבי יוסי: זו משנת רבי עקיבא. אבל משנה ראשונה: דודו..." [גיסו שאינו ראוי ליורשו כשר לעדות].

2.
הנחת הסתירה היא בכך שרבי יוסי במשנה סובר כ"משנה ראשונה" שמובאת במשנה.

3.
וכשהגמרא אומרת:

דילמא רבי יוסי דברייתא, דפסיל בגיסו

הכוונה היא, שרבי יוסי במשנה סובר כרבי עקיבא [והביטוי במשנה "זו דברי..." מעיד שהלכה כמותו] ולא סובר כ"משנה ראשונה". וממילא, אין סתירה בין רבי יוסי בברייתא לרבי יוסי במשנה.

4.
"רבי יוסי דמתניתין" - מופע יחידאי בש"ס

5.
"רבי יוסי דברייתא" - 2 מופעים בש"ס:

המופע השני במסכת שבת דף קכ:

רבי יוסי אומר: אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן להשתבר! -
וכי תימא: איפוך מתניתין, ורבי יוסי דברייתא - לדבריהם קאמר.

5.2
אבל שם לא מובא רבי יוסי במשנה. שם מודגש רק שרבי יוסי אמר דברים בשם חכמים - "לדבריהם". ודומה קצת לסוגייתנו, שרבי יוסי אמר גם בשם "משנה ראשונה".

5.3
הביטוי "משנה ראשונה" - 5 מופעים במשניות.

5.4
הביטוי במשנתנו "זו משנת..." - מופע יחידאי בש"ס!

6.
בספר "דברי סופרים" מוכיח ממשנתנו ש"משנה ראשונה" מוקדמת למשנת רבי עקיבא. היו קבצי משניות עתיקות [כמו משנת רבי עקיבא]. ורבי יהודה הנשיא בחר וכינס את המשניות לקובץ המשנה שלנו לפי מה שנראה לו [להלכה?].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר