סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רב, שמואל ורבי יוחנן

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

סנהדרין צג ע"א

 

ודניאל להיכן אזל? –
אמר רב: למיכרא נהרא רבא בטבריא.
ושמואל אמר: לאתויי ביזרא דאספסתא.
ורבי יוחנן אמר: לאתויי חזירי דאלכסנדריא של מצרים.
איני? והתניא, תודוס הרופא אמר: אין פרה וחזירה יוצא מאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה, בשביל שלא תלד! –
זוטרי אייתי, בלא דעתייהו

1.
הגמרא שואלת איפה היה דניאל בזמן התרחשות הנס של חנניה מישאל ועזריה,

2.
ושלושת האמוראים עונים תשובות שונות.

3.
בפשטות הם חלוקים זה על זה.

4.
במחלוקות הלכתיות, במקרה ששלושת האמוראים האלה חלוקים הכלל הוא שהלכה כרבי יוחנן כנגד רב ושמואל.

5.
בסוגייתנו הגמרא מקשה על ר' יוחנן ומתרצת. משמע מכך [כך הוא הכלל בדרך כלל] שהגמרא אמנם מכריעה כרבי יוחנן על פי הכלל של "מדשקיל וטרי אליביה הלכתא כוותיה".

6.
בסוגייתנו לא מדובר על נושא הלכתי אלא על נושא אגדתי, רעיוני, הסטורי, בכל אופן נראה שגם כאן חלים אותם כללים בהגדרת המונחים.

7.
כלומר, הגמרא מכריעה שהמסקנה היא כרבי יוחנן שדניאל הלך להוציא חזירים קטנים ממצרים [והפרשנים דנים במשמעות הענין]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר