סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

ירידה למחתרת / רפי זברגר

סנהדרין צג ע"א
 

הקדמה

בסוף הדף הקודם הזכרנו את חנניה מישאל ועזריה אשר סרבו להשתחוות לצלם כפקודת מלך בבל, הושלכו לכבשן האש וניצלו משם. גם בתחילת הדף שלנו אנו ממשיכים עם כמה מאמרים הנוגעים לסיפור זה. נתאר את חלקם, וננסה להפיק מהם מסרים.
 

הנושא

1. אמר ר' תנחום בר חנילאי: בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש באו כל אומות העולם וטפחו לשונאיהן של ישראל על פניהם, אמרו להם: יש לכם אלוה כזה ואתם משתחוים לצלם?    
הנס הגדול שהיה לחנניה מישאל ועזריה, שיצאו בריאים ושלמים מאש רותחת, בשעה שאנשים שהכניסו אותם לכבשן האש נשרפו, יצר תהודה גדולה. בעקבות כך, תמהו אנשים גויים על יהודים שאינם שומרי מצוות ואף עובדים לעבודה זרה, ואמרו: כיצד הם עובדים עבודה זרה כאשר יש להם כזה אלוה שיכול לעשות ניסים גדולים ועצומים (יהודים אלו נקראו בסיפור "שונאיהן של ישראל" בלשון סגי נהור, כדי לא לדבר רעה על בני ישראל!).
מיד לאחר מכן, פתחו (כנראה חנניה, מישאל ועזריה) ואמרו (דניאל, ט', ז'): לְךָ אֲדֹנָי הַצְּדָקָה וְלָנוּ בֹּשֶׁת הַפָּנִים – על היציאה מכבשן האש אמרו לְךָ אֲדֹנָי הַצְּדָקָה, ובטענת הגויים כלפי ''שונאיהן של ישראל'' אמרו וְלָנוּ בֹּשֶׁת הַפָּנִים.
2. אחרי הנס הגדול של הצלחת חנניה מישאל ועזריה לא מסופר עליהם בספר דניאל ולוא פעם אחת. הם היו לפני כן אנשים נכבדים בעלי שררה במלכותו של נבוכדנצר מלך בבל, ולא מוזכר שהם חזרו לתפקידם או קבלו מינוי חשוב אחר. שואלת הגמרא על כך: ורבנן להיכא אזלו? – מה קרה איתם לאחר סיפור המעשה?
a. אמר רב בעין [הרע] מתו – רב לשיטתו, כמתואר במסכת בבא מציעא (ק''ז:) האומר כי מכל מאה אנשים מתים, תשעים ותשעה מתים מעין הרע. עד כדי כך משמעותית השפעת עין הרע על אנשים.
b. ושמואל אמר ברוק טבעו – מסבירים את כוונתו, כי הם מתו מתוך בושה מטענות הגויים כלפי ישראל החוטאים, כמתואר בסעיף הקודם. 
c. ור' יוחנן אמר עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות – לדעת רבי יוחנן, אמורא ארץ ישראלי, חנניה מישאל ועזריה ''בנו להם חיים חדשים'' בארץ ישראל. 
 

מהו המסר?  

1. ''תוכחה חזקה'' כמו תוכחתם של הגויים את עובדי עבודה זרה היהודים, מצאה את הנקודה החלשה בזמן המתאים ביותר. יש ללמוד מכך, כיצד ומתי יש להוכיח את הזולת כדי למכסם את השפעתה.
2. יש להיזהר מאוד מ''עין הרע''. להימנע כמה שאפשר מליצור מצבי קנאה כלפינו, ואם צריך – ''להישאר במחתרת'' ולא להיחשף לציבור אשר עלול ליצור עין הרע בעקבות הצלחתנו.


המאמר לע''נ  אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף, אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר