סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

סנהדרין צ - צו

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. הגויות שהאמינו בתחיית המתים?
ב. הדמות היהודית שניחנה ב...חוש הומור?
ג. המגזר שטעה טעות עקרונית באופן חישוב, ושילם על כך בחייו?
ד. האישיות החשובה שנענשה בגין...פסיביות שלה?
ה. שבלשון מליצית הייתה לה ראייה "שש שש"?
ו. שלא הקפיד דיו על הצנעת מעשיו ונענש על כך?
 

2. מה המשותף ל:

א. בלעם, דואג, אחיתופל, גחזי?
ב. אהרן הכהן, אברהם יצחק ויעקב?
ג. התאפקות מלצחוק, מלהירדם, מעשיית צרכים?
ד. אליעזר עבד אברהם, יעקב אבינו, אבישי בן צרויה?
 

3. השלם:

א. "קללת חכם אפילו על .... היא באה".
ב. "הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ....".
ג. "כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה שפתותיו ....... בקבר".
ד. "...... ...... כלשון בני אדם".
ה. "כל פרנס שמנהיג את הצבור ..... זוכה ומנהיגם לעולם הבא".
ו. "כל בית שאין ....... ...... נשמעים בו בלילה ... אוכלתו".
ז. "כל שאינו ...... תלמידי ...... מנכסיו אינו רואה ...... ברכה לעולם".
ח. "אין ...... מתיר עצמו מ.... האסורין".
ט. "........ בבני עמי הארץ שמהן ..... תורה".
י. "........ דאיגרתא ..... ליהוי פרוונקא".
 

4. שונות:

א. היכן בענייננו יש ביטוי מעשי לכלל "ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה"?
ב. האם זכור לך בענייננו היגד המביע את האנטיתיזה לתרבות ה"סֶלֶבּים"(=ידוענים) והפרסום?
ג. באיזו דרך נקטו המצרים כדי לשמר את היתרון הכלכלי שלהם בתחום גידול ענף מסוים במשק החי שלהם?
ד. בתקופתו של חזקיהו, מה לא מצאו: 1. מדן ועד באר שבע? 2. מגבת עד אנטיפרס?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. המלכה קליאופטרא ובת קיסר רומי, צ: 4 למטה עד צ"א. 5 למעלה.
ב. גביהא בן פסיסא, שבתגובה להתפרצות כעס של "ההוא מינא", שכללה איום לעגני בפגיעה בגבנוניתו, צינן אותה באמירה:"אם אתה עושה כן, רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול...", צ"א. 3 מתחת להתרחבות.
ג. בני אפרים, שהחישו את הקץ, בהקדימם את יציאת מצרים בשלושים שנה ובשלמם על כך מחיר דמים – "והרגום אנשי גת הנולדים בארץ", צ"ב: באמצע העמוד.
ד. 1. בגדיו של יהושע, הכהן הגדול, נחרכו בתוך כבשן האש שהושלך לתוכו שלא בטובתו, על שום "שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה ולא מיחה בהן", צ"ג. 4 למטה. 2. חזקיה לא אמר שירה לאחר שכל חיילי צבא אשור הושמדו, צ"ד. בסוף השליש העליון. 3. "גנאי הוא למשה וששים ריבוא שלא אמרו ברוך עד שבא יתרו ואמר ברוך ה'", צ"ד. 1 מתחת להתרחבות השנייה.
ה. הכוונה לרות, "שעתידין ששה בנים לצאת ממנה שמתברכין בשש[שש] ברכות וכו'", צ"ג: 2 למעלה.
ו. "ונחמיה בן חכליה מ"ט לא איקרי סיפרא על שמיה אמר רבי ירמיה בר אבא מפני שהחזיק טובה לעצמו שנאמר זכרה לי אלהי לטובה", צ"ג:7 למטה.
2. מה המשותף ל:
א. "ארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, צ. שורה 5 במשנה.
ב. לשניהם יש בתורה הפנייה המתייחסת אליהם באופן מעשי לעתיד לבוא, מה שמוכיח שאכן תחיית המתים היא מן התורה, צ: שורות 6 למעלה ובהתרחבות.
ג. חלק מחינוכם של דניאל, חנניה, מישאל ועזריה כצוערים בחצר מלך בבל כלל את יכולת האיפוק בתחומים הללו, צ"ג: 1 אחרי ההתרחבות.
ד. "שלשה קפצה להם הארץ", צ"ה. 2 למטה.

3. השלם:
א. "קללת חכם אפילו על חנם היא באה", צ: 3 למעלה.
ב. "הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ארי", צ: 10 מעל להתרחבות.
ג. "כל מי שנאמרה הלכה בשמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר", צ: 6 מתחת להתרחבות.
ד. "דברה תורה כלשון בני אדם", צ: 8 למטה.
ה. "כל פרנס שמנהיג את הצבור בנחת זוכה ומנהיגם לעולם הבא", צ"ב. בסוף השליש העליון.
ו. "כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו", צ"ב.5 מתחת להתרחבות השנייה.
ז. "כל שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסיו אינו רואה סימן ברכה לעולם", צ"ב. ברבע התחתון.
ח. "אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין", צ"ה. 8 למטה.
ט. "הזהרו בבני עמי הארץ שמהן תצא תורה". צ"ו. בהתרחבות השנייה.
י. "קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא", צ"ו. 6 למטה.

4. שונות:
א. במכלול שלושת הוויכוחים, שניטשו בנפרד בין נציגי אפריקיא, מצרים וישמעאל לבין גביהא בן פסיסא, נציג היהודים, הוא עבר במהירות מהתגוננות, בהשתמשו בהמשך סיפור המעשה שלהם כ"בומרנג" מפתיע נגדם. גם ארכת שלושת הימים שקיבלו להשבת תשובה לא הועילה להם, כך שלא רק שלא זכו בתביעתם, אלא אף הפסידו את הקיים, צ"א. 4 מתחת להתרחבות ואילך.
ב. "ואמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל(רש"י: "הוי עניו ותחיה. קבל לשון אפל עשה עצמך אפל ושפל") וקיים", צ"ב. 7 למטה.
ג. "תודוס הרופא אמר אין פרה וחזירה יוצא מאלכסנדריא של מצרים שאין חותכין האם שלה בשביל שלא תלד", צ"ג. באמצע העמוד.
ד. 1. עם הארץ. 2. תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה. צ"ד: 14 למטה.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר