סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

תניא נמי הכי

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

עבודה זרה י ע"ב

 

א"ל: אתינא לעלמא דאתי? א"ל: אין.
א"ל, והכתיב: +עובדיה א+ לא יהיה שריד לבית עשו!
בעושה מעשה עשו.
תניא נמי הכי: לא יהיה שריד לבית עשו - יכול לכל? ת"ל: לבית עשו, בעושה מעשה עשו.
א"ל, והכתיב: +יחזקאל לב+ שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה!
א"ל: מלכיה - ולא כל מלכיה, כל נשיאיה ולא כל שריה.
תניא נמי הכי: מלכיה - ולא כל מלכיה, כל נשיאיה - ולא כל שריה; מלכיה ולא כל מלכיה - פרט לאנטונינוס בן אסוירוס, כל נשיאיה ולא כל שריה - פרט לקטיעה בר שלום

1.
יש כאן דו-שיח בין אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא, אם אנטונינוס יזכה לחיי העולם הבא .

2.
רבי יהודה הנשיא אמר לו שרק מי שנשאר רשע כעשו לא יהי לו שריד, כדברי הפסוק.

3.
ואחר כך הגמרא מביאה ברייתא כדברי רבי יהודה הנשיא.

4.
נשאלת השאלה: מדוע צריך ברייתא כדי לחזק את דברי רבי יהודה הנשיא? הרי ברייתא מביאים לחיזוק דברי אמוראים ולא לחידושי תנאים!

5.
אלא יש לומר [חידוש]: כיון שמדובר כאן בשיחת חולין של רבי יהודה הנשיא אין לדבריו "תוקף" כשל דברי תנאים במשנה או בברייתא.

5.1
לכן, יתכן, שהגמרא אומרת "תניא נמי הכי" לומר לנו שדברי החולין הללו נקבעו בסופו של דבר גם בברייתא [כנראה על ידי כמה חכמים].

6.
אותו מהלך בגמרא מופיע מייד פעם נוספת בסוגיה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר