סקר
כמה לומדי דף יומי יש במשפחתך הקרובה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

חולין ד-י

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. אחאב ויהושפט?
ב. אסא ויהושפט?
ג. איזבל?
ד. סוס?
ה. עורב?
ו. זאב?
ז. חמור?
ח. פרדה?
ט. צפור?
י. עכבר?
יא. חולדה?
יב. נחש?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "נעורן"?
ב. "גינאי"?
ג. "ענייה"?
 

3. השלם:

א. "כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה ........ ... יותר מישראל".
ב. " מומר לעבודת כוכבים הוי ...... לכל ....... כולה".
ג. "....... עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל ה.....כולה".
ד. " ........ של צדיקים אין הקב"ה ..... תקלה על ידן".
ה. "כל עבודה זרה שבעולם ... ו........ ביערום".
ו. " משרבו ...... הלב רבו ......... בישראל".
ז. " קדושה ........ קדשה ל....... ולא קדשה לעתיד לבא".
ח. " אין אדם ..... אצבעו מלמטה אלא א"כ ............ ...... מלמעלה".
ט. "חמירא סכנתא מ........".
 

4. שונות:

א. "סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה"(ה. 10 למעלה). מדוע, אם כן, הם לא ישבו כגורן שלם?
ב. איזה עוף מוזכר בקשר להר גריזים?
ג. על מי נאמר "ולא זזו משם עד ש..."?
ד. מי זכה למחמאה המדהימה: "כמה נפיש גברא ממשה ושתין רבוון"?
ה. אצל מי שהה מלאך המוות?
ו. "גבה טורא בינייהו" – בין מי לבין מי?
ז. איזו חיה אינה הולכת על ארבע?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב"
, ד:באמצע.
ב. " כל עבודה זרה שבעולם אסא ויהושפט ביערום", ו: 2 למטה.
ג. 7000 איש אשר לא כרעו לבעל "טמורי הוו מיטמרי מאיזבל", ד: 12 למטה.
ד. ה. 3 למעלה.
ה. ה. בסוף השליש העליון.
ו. ה. בסוף השליש העליון.
ז. ז. בשורה האחרונה.
ח. ז: 10 למטה.
ט. ט. בשורה האחרונה.
י. ט. בשורה האחרונה.
יא. ט: 3 למטה.
יב. ט: 3 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "...נערה קטנה... דמן נעורן"(=כנראה נערן שליד יריחו), ה. באמצע העמוד.
ב. שם נהר, ז. בראש השליש התחתון.
ג. כינוי לחמורו של רבי פנחס בן יאיר, ז: 3 למעלה.

3. השלם:
א. "כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקים בה יותר מישראל", ד. 5 לפני ההתרחבות. 
ב. . " מומר לעבודת כוכבים הוי מומר לכל התורה כולה", ד: בראש השליש התחתון.
ג. " חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה", ה. בהתרחבות.
ד. " בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידן", ה: 2 למטה.
ה. "כל עבודה זרה שבעולם אסא ויהושפט ביערום", ו: 2 למטה.
ו. " משרבו זחוחי הלב רבו מחלוקות בישראל", ז. 8 למעלה.
ז. " קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא", ז. בסוף השליש העליון.
ח." אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה", ז: 5 למטה.
ט. "חמירא סכנתא מאיסורא", י. 6 למעלה.

4. שונות:
א. רש"י: "וכעגולה שלימה לא היו יושבין כדי שיהא מקום לצאת ולבא", ה:בסוף רבע העמוד.
ב. "דמות יונה מצאו להן(=הכותים) בראש הר גריזים שהיו עובדים אותה", ו. 10 למעלה.
ג. "...רבי אמי ורבי אסי... ולא זזו משם עד שעשאום(=את הכותים) עובדי כוכבים גמורין", ו. 5 אחרי ההתרחבות.
ד. " רבי פנחס בן יאיר, ז. 5 למטה.
ה. אליבא דרבי פנחס בן יאיר, בביתו של רבי, על שהיו בחצרו פרדות לבנות, ז: 6 אחרי ההתרחבות.
ו. בין רבי לבין רבי פנחס בן יאיר, ז: באמצע.
ז. "... דאמר ר' חנינא מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה", ז: 11 למטה.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר