סקר
האם אתה לומד דף יומי עם תוספות?


 

האם חזקת חיים יכולה להתבטל?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

נידה ד ע"א

  

בגמרא מובאת משנה (טהרות ה,ז) העוסקת באדם שנמצא מת בבוקר ולא ידוע האם גם בלילה שלפי כן היה מת או חי. לדעת חכמים הכלל הוא: "כל הטומאות כשעת מציאתן", ולכן יש לומר שגם בלילה הוא כבר היה מת.
 
מאידך במסכת גיטין (כח,ב) נאמר שלכל אדם יש חזקת חיים, ולכן אם יש ספק אם הוא חי או מת – יש להעמיד אותו על חזקת החיים ולהניח שהוא חי.
 
לעניין הזה יש משמעות להלכה, לגבי מי שנודע לו שאחד מקרוביו מת, אולם לא ידוע האם זה קרה בתוך שלושים יום או לפני יותר משלושים יום, האם עליו לשבת שבעה, כדין שמועה קרובה, או לא, כדין שמועה רחוקה. הש"ך (יו"ד סימן שצז סק"א בשם מהר"ם מינץ והב"ח) פוסק שכמו בכל מצב שבו יש ספק יש להעמיד את אותו אדם על חזקת חיים ולהניח שהיה חי עד הזמן האחרון האפשרי, ולכן קרוביו צריכים לשבת שבעה.
 
לעומת זאת הט"ז (שם סק"ב) סבור שחזקת החיים תקפה רק כל זמן שלא נודע שאותו אדם מת, אולם ברגע שנודע שאותו אדם כבר מת – התבטלה החזקה, שהרי כל חי עומד למות והוא מועד לכך, לכן ניתן לומר שהוא מת כבר לפני זמן. הראיה הראשונה שהוא מביא היא מהמשנה הנ"ל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר