סקר
100 שנה לדף היומי - לולא מפעל הדף היומי:


 

מתי בא העולם הבא?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

ברכות יז ע"א

  

בגמרא נאמר שרב היה רגיל לומר שהעולם הזה אינו דומה לעולם הבא. "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה".
ב"הלכה ברורה" מובאים דברי הרמב"ם הכותב שבעולם הבא אין גוף, אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף, כמו מלאכי השרת, ושם הצדיקים נהנים הנאה רוחנית ושכלית.

הראב"ד הבין שהרמב"ם מתאר בדבריו את העולם הבא שיהיה אחרי תחיית המתים, ועל כך הוא מקשה מכמה מקורות בדברי חז"ל שאמרו שתחיית המתים תהיה לגוף ולא רק לנשמה, ואילו מדברי הרמב"ם נראה שהוא מתייחס רק לנשמה ללא הגוף.
מרן הרב קוק זצ"ל העיר ב"הלכה ברורה", שכבר כתבו המפרשים שבאו אחר הרמב"ם, וגם הוא ז"ל כתב בעצמו באגרת תחיית המתים שלו, שגם לדעתו יש תחיית המתים לגוף, אבל הוא הבין שהמושג "העולם הבא" שמזכירים חז"ל קיים כל הזמן, גם כיום, אף קודם תחיית המתים, ובו מתקיימים התיאורים שמתוארים בגמרא.

נראה שהמחלוקת היא איך להבין את המושג "הבא". לדעת הרמב"ם הכוונה היא לעולם שאליו בא האדם לאחר מותו, ואילו לדעת הראב"ד זהו עולם שיבוא בעתיד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר