סקר
מסכת בבא קמא:

 

לאיזו הלוויה חייב אדם ללכת?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

ברכות יח ע"א

  

בגמרא נאמר שכל מי שרואה לוויית המת חייב ללוותו, ואם אינו מלווהו הרי הוא "לועג לרש". ב"הלכה ברורה" מובא פסק השולחן ערוך שהחיוב הוא ללוותו לפחות מרחק של ארבע אמות.

ב"בירור הלכה" נידונת השאלה האם אדם שיודע שיש לוויה חייב ללכת ללוות את המת גם אם אינו רואהו. בעל הבית שמואל (אה"ע סימן סה סק"ג) כתב שגם מי שלא רואה את הלוויה חייב לבוא ללוות את המת, כפי שמשמע מלשון הברייתא (כתובות יז,א, מגילה כט,א): "מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת".

לעומת זאת הנצי"ב (העמק שאלה שאילתא יד,ב ושאילתא לד,ב) כותב שהמצווה ללוות את המת ולבטל לשם כך תלמוד תורה הינה רק כאשר רואה את המת, ומוכיח זאת מהברייתא במסכת שמחות שם נאמר על רבי יהודה בר אלעאי שכאשר ראה את המת עובר היה אומר לתלמידים לבטל את תלמודם מפני שמעשה המצווה של לוויית המת קודם לתלמוד תורה.

נראה שגם הבית שמואל שכתב שיש חיוב ללוות את המת גם למי שלא רואה את הלוויה, התכוון למקום קטן שאין בו לוויה כל יום, אולם בזמננו בערים גדולות כל אדם יודע שיש לוויה כל יום וברור שאין חיוב ללכת לכל לוויה שיודע על קיומה. בדומה לזה היו דיינים שנהגו לצום ביום שבו כתבו גט (מובא בבאה"ט אה"ע סימן קכא סק"ב), אולם היום כשכל יום נכתבים כמה גיטין אין שייך לעשות כן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר