סקר
מסכת בבא קמא:

 

הליכה עם ציצית בבית הקברות / הרב עקיבא כהנא

מכון ארץ חמדה

ברכות יח ע"א


בגמרא (יח ע"א) מסופר על רבי יונתן שהיה הולך בבית הקברות והיתה ציצית התכלת שלו מונחת על הקברים. רבי חייא העיר לו שזה לא יפה לעשות כך משום שהמתים אומרים: "למחר באין אצלנו, ועכשו מחרפין אותנו", כלומר, שהליכה בבית העלמין עם ציצית היא לעג למתים שאינם יכולים לקיים את מצוות הציצית. תוספות (ד"ה למחר) כתבו שאף שמבואר בגמרא במנחות שקוברים מתים עם טלית וציצית, הרי שזה שאדם חי הולך עם ציצית זה לעג למתים.

הרא"ש (ג, ה) כתב שההולך בבית העלמין אינו צורך להסיר את בגד הציצית מהגוף, משום שזהו בגד שמיועד ללבישה, ואדם הולך בו כדרכו, ואינו דומה לתפילין או ספר תורה שעליהם נאמר שאסור ללכת איתם לבית הקברות, משום שהם אינם לבוש. הוא כותב שיתכן שבימינו יש להסיר גם את בגד הציצית עצמו משום שאינו בגד המיועד ללבישה, אלא מלבוש שלובשים רק לצורך המצווה.

הבית יוסף (או"ח כג) הביא שנכתב בגמרא שאסור ללכת בבית הקברות עם תפילין בראשו, ולא נכתב שאסור ללכת עם תפילין בזרועו, כיוון שהתפילין שבזרועו הם מכוסים ומותר להיכנס איתם. מכך הוא מוכיח שמותר גם ללכת עם טלית קטן שמתחת לבגדים, ולכן יש לכסות את הציציות ולהניחן מתחת לבגדים.

המגן גיבורים (אלף המגן ב) כתב (לפי דברי הרא"ש) שבגמרא מובאים שני דינים: לגבי תפילין - אסור ללכת איתם לבית העלמין, למרות שהאדם לא קרוב לקבר, שיש בזה לעג לרש משום שהוא דבר שלובשים אותו רק לצורך מצווה. ואילו לגבי ציצית, שהיא חלק מהלבוש, מותר ללכת איתה בבית העלמין, אבל אסור ללכת איתה קרוב לקבר. אלא שבימינו לובשים אותה רק למצווה, ולכן צריך לכסות אותה כשנכנסים לבית העלמין. לפי זה הוא מסיק, שבמקרה שהטלית קטן משמשת ללבוש (כמו גופייה ציצית), מותר ללכת איתה בבית הקברות גם אם היא לא מוסתרת מתחת לבגדים.

הפרי מגדים (שם ב) כתב שאסור להיכנס לבית העלמין כשאדם לובש טלית גדול המיוחדת לתפילה, גם אם מצניעים את הציציות בתוך הבגד, משום שזהו בגד שמיועד לתפילה, וכמו תפילין שאסור ללכת איתם בבית העלמין. אך המשנה ברורה (שם ג) חלק על דבריו וכתב שמותר ללכת עם טלית גדול אם ציציותיה מוכנסות בתוך הבגד. ונראה שטעמו הוא משום שאין מצווה בהליכה עם הבגד של הטלית, אלא רק על ידי הציציות שמטילים בו, ואין זה דומה לתפילין שהתפילין עצמם הם מצווה.

לגבי תפילין כתב בשולחן ערוך (מה, א) שאסור להיכנס איתם לבית העלמין, והביא הפרי מגדים (א) מחלוקת האם כל המקום המגודר לצורך בית עלמין נחשב כבית העלמין לעניין זה, או רק מקום שקרוב לקבר במרחק של ד' אמות.

סיכום:
הגמרא אסרה ללכת עם ציצית כשהיא קרובה לקבר משום שיש בכך משום לעג לרש, כך גם אסרה הגמרא ללכת עם תפילין בבית העלמין. נחלקו הדעות האם צריך להסיר בגד טלית קטן המיועד אך ורק למצווה, או שניתן להמשיך ללכת איתו ולהצניעו מתחת לבגדים. כמו כן ישנה מחלוקת לגבי טלית גדול שמצניעים את ציציותיה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר