סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

האם מנייני מרפסות נחשבים מניין?

הרב דב קדרון

פסחים פה ע"ב

  

בגמרא אומר רב יהודה בשם רב שלעניין תפילה יש הבדל בין מי שעומד "מן האגף ולפנים", כלומר בתוך חלל החדר, לבין מי שעומד "מן האגף ולחוץ". רש"י מסביר שהנושא הוא: צירוף למניין, כלומר שמי שנמצא בתוך החדר מצטרף למניין לעניין תפילה, אך מי שנמצא בחוץ לא יכול להצטרף להשלים מניין.

ב"בירור הלכה" מובאת דעה המשווה את הכלל לגבי צירוף למניין לכלל שנאמר לגבי צירוף לזימון, כפי ששנינו במסכת ברכות (נ,א) שאפילו אנשים בשני בתים שונים מצטרפים אם הם רואים אלו את אלו.

אולם הרמב"ן סבור שאין להשוות את עניין הצירוף למניין לצורך תפילה לאופן הצירוף לזימון, כי לצורך תפילה צריך שיהיו כולם נאספים ביחד, כמו שכתוב "במקהלות ברכו אלקים". כך גם הרמב"ם פוסק להלכה ש"צריך להיות כולם במקום אחד ושליח ציבור עמהם במקום אחד".

עוד מובא ב"בירור הלכה" פסק השולחן ערוך (או"ח נה,יד) שמי שעומד מאחורי בית הכנסת, ובינו לבין בית הכנסת יש חלון, ומראה להם את פניו דרך החלון – הרי הוא מצטרף לעומדים בבית הכנסת להשלים למניין עשרה. לכאורה נראה שדין זה דומה לעניין הצירוף לזימון כשרואים אלו את אלו, אולם בספר כף החיים מביא שייתכן שהמחבר אינו חולק על הרמב"ן, וסבור שככלל אין צירוף למניין של אנשים העומדים ברשויות שונות, ורק כאשר ישנם אנשים העומדים ורואים מן החלון הם יכולים להצטרף, מכיוון שיש להם טורח להיכנס פנימה, אך באופן שאין טורח בדבר יש להם להתקבץ במקום אחד כדי שתיחשב תפילתם תפילה בציבור. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר