סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

האם יש מצב שבו מותר לנקום?

הרב דב קדרון

יומא כג ע"א

  

איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה? נקימה, אמר לו: השאילני מגלך, - אמר לו: לאו. למחר אמר לו הוא: השאילני קרדומך! - אמר לו: איני משאילך, כדרך שלא השאלתני - זו היא נקימה. ואיזו היא נטירה? אמר לו: השאילני קרדומך! - אמר ליה: לא. למחר אמר לו: השאילני חלוקך! - אמר לו: הילך, איני כמותך, שלא השאלתני - זו היא נטירה.

הרה"ג יעקב הלוי כלאב זצ"ל (בספר עקב ענוה, אות מה) מקשה: מדוע הדוגמה שנתנו חז"ל לאיסור נקימה עוסקת באדם שסירב להשאיל חפץ לחבירו, שאסור לנקום ממנו, הרי לכאורה היה חידוש גדול יותר לומר שאם אדם שבר את קרדומו של חבירו אסור לנקום ממנו, שהרי באופן זה בלי ספק עשה לו עוולה וכעסו מוצדק, ובכל זאת אסור לנקום?

הוא מתרץ שאיסור נקימה ונטירה קיים דווקא כשנוקם ונוטר מחמת שנאת חינם. לכן: אם חבירו סירב להשאיל לו חפץ ולא קיים מצוות גמילות חסדים – אין רשות לאף אחד להקפיד עליו, בדיוק כשם שאם חבירו לא הניח תפילין אין לאדם אחר תביעה עליו, ואם בכל זאת מקפיד זהו בחינם, ואם בגלל זה הוא נמנע מלעשות עמו חסד – זוהי נקימה של חינם.

אולם אם חברו חרף אותו, או קילל אותו או גרם לו נזק אחר – מותר לכעוס עליו ולנקום ממנו, אך זהו בתנאי שהכעס והנקמה יהיו כפי אותה מידה של נזק שנגרמה לו ולא יותר מכך, משום שכל דיני התורה הם לפי מדת הדין המדוקדקת ביותר, ואין בכל התורה כולה דין שאחד חייב לוותר על שלו לחברו

תגובות

  1. כב אייר תשפ"א 08:00 בודאי שיש נקמה מותרת | עלי

    הרי אך זה למדנו שת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו ת"ח...רק צריך להסביר כיצד נחש נוקם ונוטר. אני עדיין לא ראיתי אף פעם נחש כזה...וגם לא ת"ח שנוטר ונוקם...אגב, גם לא ראיתי עדיין ולא שמעתי על אף נחש האוכל עפר כלשון קללתו...הוא רק הולך-זוחל על גחונו בהעדר רגלים ונראה כלוחך בעפר. ברם נראה שנקמת הנחש היא בעצם הכשתו עליה אמר החכם מכל אדם בקהלת י :אִם-יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ בְּלוֹא-לָחַשׁ וְאֵין יִתְרוֹן לְבַעַל הַלָּשׁוֹן. והכוונה לומר שהנחש מכיש את טרפו וקרבנו בלי אזהרה ובשתיקה בלא לחש, אף שיכול הוא ללחוש כידוע, ואם כן כך מזיק גם בעל לשון הרע שאומר דברי בלע בלי שקרבנו יידע וישמע, ושמא לכך התכוונו חז"ל שת"ח יודע לנקום ולנטור בלי שהנענש יוכל להתגונן ולדעת...( מסופר ומובא בשרי המאה על ר' יונתן אייבשיץ בילדותו שגוי אחד תקפו והכהו והוא מיד נתן לו מטבע ואמר לו שהמכה יהודי באותו יום עליו לתת לו את כל כספו , ולכן הגוי תקף אח"כ את עשיר הקהילה וכמובן תפשוהו והענישוהו ואז סיפר ממה שאמר לו ר' יונתן אייבשיץ וכששאלו את הילד יונתן מדוע רימה את הגוי ענה שידע שכך בטוח יתפשוהו ויענישוהו וזה ירתיע להבא לבל יתקוף יהודים...)

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר