סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר לישון בסוכה קטנה לבד?

הרב דב קדרון

סוכה ג ע"א

  

אחת ההלכות שבהן נפסק כבית שמאי נגד בית הלל היא גודל הסוכה הקטנה ביותר, לדעת בית הלל מספיק שיהא בה כדי ראשו ורובו, שהם ששה על ששה טפחים, ואילו לדעת בית שמאי צריך שיהא בה כדי ראשו ורובו ושולחנו, לכן נפסק להלכה שצריך שיהיו בסוכה לפחות שבעה על שבעה טפחים, כדי שיהיה מקום לראשו, רובו ושולחנו של אדם בסוכה.

מרן הרב קוק זצ"ל (בבירור הלכה מכתב יד, נדפס בהוצאת מכון הלכה ברורה) דן בשאלה האם לדעת בית שמאי זהו דין תורה שצריך שבעה על שבעה טפחים, או שמא לפי שיטתם מן התורה מספיק שיהא בסוכה ששה על ששה טפחים, ואת הטפח השביעי הם מצריכים מדרבנן. לביאורו, לפי פסקי ההלכה של הרמב"ם והשולחן ערוך זהו דין דאורייתא.

בעל שו"ת דובב מישרים (ח"א סימן עט) נשאל האם מותר לאדם לישון לבד בסוכה, ללא נר דולק, למרות שנאמר במסכת שבת (קנא,ב) שאסור לאדם לישון יחידי בבית, מפני חשש נזק משדים. בתשובתו הוא מוכיח מהלכה זו, שסוכה המתאימה בגודלה לאדם אחד בלבד כשרה, שאין כל חשש לישון בסוכה לבד, ובנוסף לכך כותב שמכיוון שהשינה בסוכה היא מצווה, אין שום חשש נזק בקיום מצווה זו, וכן כתבו בשם הגר"א (מעשה רב, סימן רכא) שעל זה נאמר: שומר מצווה לא ידע דבר רע. וכן הוא מביא את המדרש: וסוכה תהיה לצל יומם, אמר רבי לוי כל מי שהוא מקיים מצות סוכה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מיסך עליו מן המזיקין, שכן הוא אומר באברתו יסך לך ותחת כנפיו תחסה וכו'. 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר