סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מה מטרת המחיצה בבית הכנסת?

הרב דב קדרון

סוכה נא ע"ב

  

למרות שאסור להוסיף שום דבר על בניין בית המקדש, בשמחת בית השואבה נעשה "תיקון גדול" בבניית גזוזטרה לצורך הפרדה שבין הגברים לנשים, וכך כותב הרמב"ם (הלכות שופר וסוכה ולולב ח,יב):

ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו עם אלו.

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל למד מכאן שזהו דין תורה שבכל מקום ציבורי אין די בכך שהגברים נמצאים בצד אחד והנשים בצד אחר, אלא צריכה להיות מחיצה ביניהם.

מתוך כך הבין בעל שו"ת משנה הלכות (חלק טו סימן קיב) שלדעתו במקום שיש גברים ונשים אם אין מחיצה כזו אסור להתפלל, ומכיוון שהמחיצה היא זו שמתירה להתפלל אסור להעמיד אותה בשבת, כי ההלכה היא שאסור לעשות בשבת מחיצה שמתירה איסור.

אולם הוא עצמו מתיר להעמיד מחיצה בשבת לצורך התפילה, כי לדעת רוב הפוסקים מטרת המחיצה היא לשם צניעות, שלא יסתכלו אלו על אלו, ומחיצה כזו מותר להעמיד בשבת.

הבדל נוסף בין הסברות הוא שלדעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל מספיקה מחיצה בגובה 18 טפחים, למרות שאין היא מגיעה לגובה העיניים, כי אין מטרת המחיצה למנוע את הראיה, ואילו לדעת הפוסקים האחרים שמטרת המחיצה היא לצניעות, יש צורך במחיצה שתמנע את אפשרות הראיה בין שני הצדדים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר