סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

ביצה ט ע"א

 

תלמוד בבלי מסכת ביצה ט, א:
"משנה. בית שמאי אומרים: אין מוליכין את הסולם משובך לשובך, אבל מטהו מחלון לחלון, ובית הלל מתירין.
גמרא. אמר רב חנן בר אמי: מחלוקת ברשות הרבים, דבית שמאי סברי: הרואה אומר: להטיח גגו הוא צריך, ובית הלל סברי: שובכו מוכיח עליו. אבל ברשות היחיד - דברי הכל מותר. - איני? והא אמר רב יהודה אמר רב: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין - אפילו בחדרי חדרים אסור!".


היסוד הזה של הבבלי שמשום מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור, אינו מקובל על הירושלמי, שכן לדעת הירושלמי פחות גוזרים גזרות על האדם. וגם אם ברשות היחיד יהיו כאלו שיראו את האדם מוליך סולם, בירושלמי פחות חושדים.

יסוד זה שגם אם ישנו איסור לא חוששין למראית עין ובחדרי חדרים מותר מובא בירושלמי עירובין ח, ט -

תלמוד ירושלמי עירובין ח, ט:
"ותני כן אם היתה מזחילה מותר אם עונת הגשמים הוא מותר צינורות מקלחין בו אסור. והתני בר קפרא אם היה מקום צנוע מותר הדא פליגא על רב ולית ליה קיום דרב אמר כל שאסור משום מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור".

וכן דוגמה נוספת ירושלמי שבת ג, ב.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר