סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

סדר הדורות

ביצה ח ע"א

ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה. אמר רבי זריקא אמר רב יהודה: והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום. - והא קא עביד כתישה! - אמר רב חייא בר אשי אמר רב:

תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ח עמוד א

בעפר תיחוח. - והא קא עביד גומא! - כדרבי אבא, דאמר רבי אבא: החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה - פטור עליה.

 

1. החכם "אשי" [לא "רב אשי"] כאן היה בן דורו של "רב" ולכן חייא בנו של אשי [ומשמע שהיה בן דורו של "רב יהודה"] אמר בשם רב.

2.
כיצד דברי רב יהודה מוסברים על פי דברי "רבי אבא".

3.
"רבי אבא" יכול להיות: האמורא "רב"; האמורא "רבה"; האמורא "רבא". אם מדובר ברבא כיצד רב יהודה הסתמך עליו?

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר