סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

ראש השנה כו ע"ב

 

תלמוד בבלי ראש השנה כו, ב:

משנה. שופר של ראש השנה של יעל, פשוט ופיו מצופה זהב, ושתי חצוצרות מן הצדדין. שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר. ובתעניות בשל זכרים, כפופין ופיהן מצופה כסף, ושתי חצוצרות באמצע. שופר מקצר וחצוצרות מאריכות, שמצות היום בחצוצרות. שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות. רבי יהודה אומר: בראש השנה תוקעין בשל זכרים, וביובלות בשל יעלים.
גמרא. אמר רבי לוי: מצוה של ראש השנה ושל יום הכפורים בכפופין ושל כל השנה בפשוטין. - והתנן: שופר של ראש השנה של יעל פשוט! - הוא דאמר כי האי תנא; דתניא, רבי יהודה אומר: בראש השנה היו תוקעין בשל זכרים כפופין וביובלות בשל יעלים. - ולימא הלכתא כרבי יהודה! - אי אמרת הלכתא כרבי יהודה, הוה אמינא אפילו של יובל נמי כרבי יהודה סבירא ליה, קא משמע לן. במאי קמיפלגי? מר סבר: בראש השנה - כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי, וביום הכפורים - כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי. ומר סבר: בראש השנה כמה דפשיט איניש דעתיה טפי מעלי, ובתעניות כמה דכייף איניש דעתיה טפי מעלי.


מסקנת הבבלי היא שבראש השנה צריך שופר כפוף והסיבה היא שאדם צריך לכפוף את עצמו בתפילה.

לעומת זאת לפי הירושלמי (ראש השנה ג, ה)אין בכלל סברה של כפיפות בראש השנה. גם רבי יהודה שמצריך בראש השנה שופר כפוף. הסיבה שלו אינה כפיפות אלא הסיבה היא ששופר כפוף יותר קל להשגה – סיבה טכנית.

ירושלמי ראש השנה ג, ה:

אמר רבי יוחנן טעמיה (-טעמו) דר' יהודה כדי ליתן את המצוי על המצוי ואת שאינו מצוי על שאינו מצוי.

בראש השנה בו אנו ממליכים את הקב"ה בעולם, כלומר כל אחד מקבל החלטות, כיצד הוא, בכישרונות ובתכונות החיוביות שלו, הופך את העולם לעולם טוב יותר, האדם חייב להיות במיטבו. מצב של כפיפות מפריע לאדם להרגיש במיטבו. האדם חייב כדי להרגיש במיטבו ולקבל החלטות נכונות להיות בן חורין, להתייצב בתפילה מתוך אמונה בכוחותיו, מתוך זקיפות קומה. 

תגובות

  1. כט חשון תשפ"ב 18:51 באופן סמוי | עלי

    פעמים לא מעטות בחלוקות הבבלי והירושלמי ההבדל הוא בעצם בין יהודי גלותי ליהודי א"י והדבר סמוי ואינו בגלוי. הגלותי כפוף והא"י זקוף...

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר