סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מדוע רצו יהודים להתדמות לגוים?

הרב דב קדרון

מגילה יב ע"א

  

שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם: אמרו אתם! - אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. - אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו! - אמרו לו: אמור אתה! - אמר להם: מפני שהשתחוו לצלם. - אמרו לו: וכי משוא פנים יש בדבר? - אמר להם: הם לא עשו אלא לפנים - אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים.

מרן הרב קוק זצ"ל (עולת ראיה ח"א עמוד תמא, מובא בלקט ביאורי אגדות) ביאר שהיהודים באותו דור וגם בדורות שלפניהם ניסו להתדמות לגוים ולהתחבר איתם, לכן הם השתתפו בסעודתו של אחשוורוש וגם הראו את עצמם כמשתחווים לצלם.

הם עשו זאת כי חשבו בטעות ששנאת העמים לעם ישראל נובעת מריחוקם וזרותם להם, ואם יתדמו להם אז לא ישנאו אותם.
אולם אחרי שראו שנגזרה הגזרה נגדם לאחר שהשתתפו בסעודה ולאחר שהשתחוו לצלם, הבינו שקרבת העמים לא מועילה להם, אלא רק הקב"ה הוא שומר ישראל.

כאשר הבינו זאת הם קבלו את התורה למפרע, כי התברר שאופן ההנהגה של היהודים לאורך הדורות היה בטעות, הנטיה שלהם להתדמות לגוים לא היה רצונם הפנימי האמיתי, אבל באמת מאז ומקדם חשקו בתורה, ולכן אמרו חז"ל (שבת פח,א) שבימי אחשוורוש קבלו את התורה מחדש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר