סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

צריך לעמוד בקריאת התורה?

הרב דב קדרון

מגילה כא ע"א

  

בגמרא נאמר שלמרות שהקורא את מגילת אסתר יכול לשבת – מי שקורא בתורה חייב לעמוד.

ב"בירור הלכה" מובא שבתלמוד הירושלמי דנו בשאלה האם הצורך לעמוד הוא מפני כבוד הציבור, כלומר רק כאשר אדם קורא בתורה בציבור צריך לעמוד, או מפני כבוד התורה, וגם אדם הקורא ביחידות חייב לעמוד.

בעניין זה מובאת דעתו של רבנו אברהם מן ההר הסבור שיש להחמיר שגם הקורא ביחידות יעמוד, אולם רש"י חולק על כך ומפרש שרק בציבור אין לקרוא בישיבה, ונראה שדעתו התקבלה למעשה.

מחלוקת נוספת מובאת בקשר לעמידת השומעים את קריאת התורה בציבור.

הבית יוסף כותב שדווקא הקורא צריך לעמוד ולא השומעים, אולם המהר"ם מרוטנבורג היה עומד בשעת קריאת התורה, והביא ראיה מהפסוק (מלכים ב כג,ג): "ויעמד כל העם בברית", ומכאן למד שבשעת קריאת התורה וכן במילת תינוק כל העם צריכים לעמוד. בעל הלכות קטנות מביא ראיה מפסוק אחר (נחמיה ח,ה): "וכפתחו עמדו כל העם", מכאן נראה שכאשר פותחים את ספר התורה צריכים כולם לעמוד, אך הוא דוחה זאת משום שהפירוש הוא שעמדו מלדבר, כלומר ששתקו.

למעשה המחבר בשולחן ערוך, וכן הגר"א ופרי חדש פוסקים שאין הציבור צריכים לעמוד בשעת קריאת התורה, אבל הרמ"א מביא שיש מחמירים ועומדים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר