סקר
מסכת בבא קמא:

 

מהי "תוספת שבת"?

הרב דב קדרון

מועד קטן ד ע"א

  

תוספות (ד"ה מה) סבורים שהזמן שאותו יש להוסיף מחול על הקודש לפני ואחרי שבת הוא כל שהוא. במקום אחר (ביצה ל,א ד"ה דהא) הם כותבים שיש שיעור לזמן תוספת שבת, אלא שלא נתפרש מהו השיעור, וכך פוסק המשנה ברורה (סימן רסא סקכ"ב), ובעניין זה יש הרבה דעות בין רבותינו האחרונים:

יש הסבורים שהשיעור הוא שתי דקות (שו"ת ארץ צבי סימן כ), יש אומרים ארבע דקות (אבני נזר או"ח סימן תצח), יש אומרים חמש דקות (שו"ת מהרש"ג סימן לח), יש אומרים שתים עשרה דקות (סידור יעב"ץ), יש אומרים עשרים וארבע דקות (סידור דרך החיים), ויש גם שמדבריהם משמע שיש להוסיף חצי שעה מחול על הקודש.

בספר עלי תמר (על הירושלמי פאה פ"ח ה"ז) מביא מספר הזוהר שתוספת שבת היא לא רק בזמן שיש להוסיף מחול על הקודש, אלא גם בכל צרכי הגוף, שיש להוסיף בשבת יותר על הרגיל בימי החול, ונראה מדבריו שצריך אדם להוסיף תוספת מלבושים ומאכלים ונרות בשבת, וכרים וכסתות מרוקמים, והוא כותב שהיה מפורסם הדבר בתולדות גדולי ישראל שהיו מהם שבמשך השבוע לא ישנו במטה, אלא רק בשבת.

עוד הוא מוסיף: "ובפולין לפני החורבן היו חסידים ואנשי מעשה שהיה להם קופסת טבק להריח של כסף ושל זהב מיוחד בשביל שבת ונהוג בכל ישראל שיהיה סכין מיוחד לשבת וכתוב עליו שבת קודש וכן מפת חלה ודומה לזה וכן מפות שלחן מיוחד בשביל שבת ולא נשאר שלחן גלוי בלי מפת שבת".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר