סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

ירושלים היום חרבה או בנויה?

הרב דב קדרון

מועד קטן כו ע"א

  

בגמרא מבואר שמי שרואה את ערי יהודה בחורבנן, או ירושלים או בית המקדש, חייב לקרוע את בגדיו, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך (יורה דעה הלכות קריעה סימן שמ סעיף לח).

פוסקי זמננו נחלקו בשאלה האם יש עדיין חיוב לקרוע כאשר רואים את ירושלים.

הגר"מ פיינשטיין זצ"ל כתב (אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן ע ד"ה י"א אם):

ואלו הנוסעים לארץ ישראל מסתבר שאף שעדיין לא נגאלנו בעוה"ר אין לקרוע בראיית ירושלים מאחר שהיא בחסד השי"ת בנויה לתפארת ואינה עכ"פ ברשות אומות עכו"ם, וצריך לברך רק בראותו מקום המקדש אף כשרואים אותו מרחוק וכ"ש כשבאים לכותל, וכשרואין ערי יהודה שהם ברשות האומות וכן אם איכא חלק מירושלים ברשות האומות אף אם נבנו יפה צריך לקרוע.

לעומת זאת הגרש"ז אויערבך זצ"ל סבר שלמרות שיש שלטון יהודי בירושלים, מכיוון שאין בכוח השלטון סמכות מלאה לעקור עבודה זרה ממנה, אין זה נחשב שלטון גמור, ולכן עדיין יש לקרוע על ראיית ירושלים, וזה לשונו (שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן עג ד"ה שם בפנים):

חושבני דכל זמן שרואים עדיין בעיר הקדש והמקדש כנסיות של נכרים וגם קברי עכו"ם וכו', ואין אנו יכולים למעקר פולחנא נוכראה, עדיין היא בחרבנה, ועתה עינינו נשואות לשמים לראותה מהרה בפולחנא דשמיא בבנין בית הבחירה ונגילה בד' ונשמחה בישועתו לנצח.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר