סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

מועד קטן כו ע"א

 

תלמוד בבלי מועד קטן כו, א: 

תנו רבנן: ואלו קרעין שאין מתאחין: הקורע על אביו, ועל אמו, ועל רבו שלימדו תורה, ועל נשיא, ועל אב בית דין, ועל שמועות הרעות, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה שנשרף, ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים.
ספר תורה שנשרף מנלן? דכתיב ויהי כקרוא יהודי שלש דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשלך אל האש אשר אל האח וגו'. מאי שלש דלתות וארבעה? אמרו ליה ליהויקים: כתב ירמיה ספר קינות. - אמר להו: מה כתיב ביה? - איכה ישבה בדד. - אמר להו: אנא מלכא. - אמרו ליה: בכו תבכה בלילה. - אנא מלכא. - גלתה יהודה מעני - אנא מלכא. דרכי ציון אבלות. - אנא מלכא. היו צריה לראש. - אמר להו: מאן אמרה? - כי ה' הוגה על רב פשעיה. מיד קדר כל אזכרות שבה ושרפן באש. והיינו דכתיב ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם, מכלל דבעו למיקרע...הכי אמר שמואל, לא אמרו אלא בזרוע, וכמעשה שהיה.


מדובר על פסוק מספר ירמיהו (לו, כג) שם משמע שיהויקים המלך שרף את מגילת איכה בגלל שממגילת איכה משמע שהוא כבר לא מלך. מרוב כעסו הוא קרע את המגילה ושרפה. ומדייקת הגמרא מכך שלאחר מכן כתוב שלא קרעו את בגדיהם, שישנה כאן ביקורת על כך שהם לא קרעו את בגדיהם, סימן שבמקרה של שריפת התורה (בספר ירמיהו מדובר על מגילת איכה אבל מבינים שאם על מגילה צריכים לקרוע קל וחומר על ספר תורה ממש). ומסיימת הגמרא שלומדים משריפת המגילה של יהויקים ששורפים רק על ספר תורה שנשרף בזרוע, כלומר ספר תורה שנשרף בגלל קצר חשמלי לא מחייב קריעת בגד.

נעבור לירושלמי - תלמוד ירושלמי מועד קטן ג, ז:

אמר רב ירמיה בשם רב אין קורעין אלא על ספר תורה ששרפו מלך ישראל בזרוע כגון יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה וחביריו" (הירושלמי בא לאחר שמישהו ספר שגם שלא מדובר בזרוע יש לקרוע את הבגד).

אמנם המעשה שהיה של שריפת המגילה היה על ידי יהויקים המלך, אולם הבבלי מדגיש רק את השרפה בזרוע. הירושלמי מדגיש את הנושא של המלך ששורף בזרוע.

המשמעות של הדברים היא שהנקודה פה היא הצד הציבורי. אינו דומה יהודי רשע ששורף ספר תורה (או אפילו גוי רשע) לשריפת ספר תורה על ידי מלך ישראל. מלך ישראל יש לו באופן טבעי מעמד מכובד מאוד ואם הוא שורף ספר תורה (או במקביל מזלזל בדברי תורה) הרי התוצאה היא שכבוד התורה יורד פלאים בעיני העם ועל זה יש לקרוע את הבגד.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר