סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

מחיל אל חיל / רפי זברגר

מועד קטן כט ע''א
 

הקדמה

בסייעתא דשמיא אנו מסיימים היום את מסכת מועד קטן, בדף המתפרס על פחות מרבע עמוד אחד. נלמד מימרה אחת מן הדף הקצר, בבחינת מועט המחזיק את המרובה. 
 

הנושא

ואמר רבי לוי: כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת - זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר (תהלים פ''ד, ח'): יֵלְכוּ מֵחַיִל אֶל חָיִל יֵרָאֶה אֶל אֱלֹהִים בְּצִיּוֹן:
רש''י מסביר כי אדם ההולך מבית כנסת ישירות לבית מדרש, ובעת שהגיע זמן התפילה, הולך הוא מבית המדרש מיד לבית הכנסת, אדם כזה זוכה לראות פני אלקים בציון עיר הקודש.
מימרה זאת מופיעה גם בסוף מסכת ברכות, נלמד כמה פירושים על הגמרא שם, נתחיל בפירוש המאירי:
כל היוצא מבית הכנסת והולך לבית המדרש עליו הכתוב אומר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון. שזה בוודאי תכלית השלמות, בהיות כל מעשיו פונים לעבודת השם לא יסור ממנה, אז יצליח את דרכיו ואז ישכיל:
המאירי מחדד ומגדיר את האדם ההולך ישירות ממקום תפילה למקום תורה וההיפך, כאדם אשר נוהג ''בתכלית השלמות'', ולכן זוכה להארה משמים והצלחה בכל דרכיו.
מהרש''א: מילת חיל נאמר על ריבוי עם, והיינו מחיל שהוא תפלת רבים המקובלת יותר, כדאמרינן פ"ק אל חיל שהוא לימוד תורה ברבים כדאמרינן לעיל שאין התורה נקנית אלא בחבורה ואמר יראה אל אלהים בציון דהיינו שזוכה למצות יראה כל זכורך את פני ה' וגו' שהיא קבלת פני שכינה:
המהרש''א מתמקד במילה ''חיל'' ולומד ממנה כי מדובר בציבור גדול (רוב עם). אם האדם מתפלל ברוב עם, לומד ברוב עם - יזכה גם לקבלת פני השכינה ברוב עם. 
 

מהו המסר

מימרה של רבי לוי, לפי כל הפרשנויות מלמדת אותנו לפעול ולעשות ללא גבול. סיימנו עכשיו תפילה שהגביהה אותנו למרומים, ''הרגשנו בעננים'', קרובים על ה' יתברך וממש נהנים מזיו שכינתו. הרגשה מרוממת זו יכולה להביא אותנו לתחושת סיפוק וכביכול לומר לעצמנו ''עשינו את זה'' ואחר כך לנוח מעט על זרי הדפנה והטוב שזכינו לו. אך בדיוק במקום זה מנחה אותנו רבי לוי להמשיך מאותה נקודה מיד, ולעבור ולהיכנס לתוככי בית המדרש. להמשיך לעשות בזריזות ובנחרצות, ולהיות בקשר עם בורא עולם כל הזמן ללא הפסקה וללא הפוגה.
זהו מסר העוסק ב''דרכי שמיים'' אך הוא נכון לא פחות גם לדרך כל הארץ. גם אם השגנו הישג יפה ומרשים בכל תחום שהוא: בעבודה, בחברה או בקהילה, הישג המקנה לנו תחושות טובות ונעלות, מיד נחפש את המשך העשייה. נלך מעשיה לעשיה, מפעולה לפעולה ובלשון התנ''ך נלך מחיל אל חיל, ואז בעז''ה נראה ונזכה לסייעתא דשמייא וברכה והצלחה מאת ה' יתברך. 


לע''נ אבי מורי: ר' שמואל ב''ר יוסף , אמי מורתי: שולמית ב''ר יעקב, וחמי: ר' משה ב''ר ישראל פישל ז''ל
תגובות תתקבלנה בברכה ל: rafi.zeberger@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר