סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא / קידושין עט ע"א-ע"ב

הרב ברוך וינטרוב

דף יום-יומי, תורת הר עציון

 

סוגייתנו מביאה את מחלוקת רב ושמואל ביחס למקרה שבו אב קידש את בתו הנערה, ובאותו יום קיבלה היא עצמה קידושין מאיש אחר, מבלי שאחד מהם ידע על מעשהו של השני. מאוחר יותר באותו יום בדקו ומצאו שהנערה כבר בגרה, וכעת נשאלת השאלה: האם הבגרות באה עוד בטרם הספיק האב לקדשה, וממילא לא חלו קידושיו, והרי היא מקודשת לאיש שממנו קיבלה את הקידושין בעצמה, או שמא הבגרות באה רק לאחר קידושי האב, והרי היא מקודשת לראשון? לדעת רב עלינו להניח שהנערה בגרה עוד קודם קידושי האב, ואין חוששים לקידושיו, ואילו לדעת שמואל יש לחשוש מחמת הספק הן לקידושי האב הן לקידושי הבת. הגמרא מסבירה כי מחלוקתם מתייחסת דווקא לקידושין שהיו בדיוק ביום שבו חזקה שהבת תתבגר, דהיינו ביום השלמת שישה חודשים משנעשתה נערה.

דעותיהם של שני האמוראים נראות קשות. בדרך כלל כאשר נודע לנו על שינוי שזמנו אינו ידוע, אנו מניחים כי המצב הקודם נמשך עד כה והשינוי התרחש זה עתה. הנחה זו מבוססת על 'חזקה דמעיקרא', ובהתאם לחזקה זו היה עלינו להניח גם כאן כי הבת הייתה נערה בזמן שהאב קידש אותה, שהרי זה היה מצבה הקודם. מדוע אפוא מסרבים שני האמוראים להסתמך על חזקה זו?

השב שמעתתא (שמעתא ג) מסביר כי ביום שבו נשלמו שישה חודשים הופכת חזקת הנערה לחזקה העשויה להשתנות (ראה רש"י בעמוד ב' ד"ה מי איכא), ועל כן אי אפשר להסתמך עליה: הרי כל מהותו של דין החזקה היא שכל עוד איננו יודעים על שינוי עלינו להשאיר את הדין על כנו, וכאן אנו יודעים שאמור להתרחש שינוי, ואפילו יודעים כי הוא אכן התרחש, ולכן איננו יכולים עוד לסמוך על החזקה שהייתה. לאור זאת מסביר השב שמעתתא כי רב ושמואל נחלקו אם במקום שאין עוד חזקה דמעיקרא אנו נותרים בספק או שמא עלינו לעבור להתבסס על 'חזקה דהשתא', דהיינו להניח כי המצב העכשווי היה קיים עוד קודם לכן.

נראה שביסוד המחלוקת מונחת שאלה שכבר דנו בה בעיוננו לדף סו: האם חזקה היא כלי המכריע מה הייתה המציאות או רק השארה של המצב הדיני על כנו. אם מדובר בכלי הקובע כיצד יש לראות את המציאות, יש מקום לומר כי כשם שחידשה תורה שכאשר ידועה לנו המציאות בעבר אך לא בהווה עלינו להניח כי היא נמשכה כבעבר, כך חידשה התורה שכאשר רק ההווה ידוע לנו עלינו להניח שהמצב הנוכחי התקיים גם בעבר. זוהי טענתו של רב. אך אם משמעותה של החזקה היא השארת ההלכה כפי שהייתה עד כה, כפי שסבור כנראה שמואל, העובדה שכעת נוהגים באישה זו דיני בוגרת לא תוכל לסייע בידנו לפסוק לגבי קידושין שהתרחשו בעבר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר