סקר
האם אתה לומד עם גמרא מפורשת/מבוארת?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים


רהיט בתריה תלתא פרסי

עבודה זרה דף טו ע"ב

 
"רבה זבין ההוא חמרא לישראל החשיד למכור לעובד כוכבים, א"ל אביי...
רהיט בתריה תלתא פרסי, ואיכא דאמרי: פרסא בחלא, ולא אדרכיה
".

כאן זכה אביי להיות "המחכים את רבו" (מסכת אבות ו משנה ו).
וכן אמרו במסכת חגיגה דף יד ע"א:
"וחכם - זה תלמיד המחכים את רבותיו".

אולם במעשה זה הוא גם למד מרבו רבה את הנהגתו. ויישם אותה בעצמו במסכת כתובות דף ס ע"ב:
"אריסיה דאביי אתא לקמיה דאביי, אמר ליה...
כי אתא לקמיה דרב יוסף, א"ל...
רהט בתריה תלתא פרסי, ואמרי לה פרסא בחלא, ולא אדרכיה.
אמר אביי, האי מילתא דאמור רבנן: אפילו ביעתא בכותחא לא לישרי איניש במקום רביה, לא משום דמיחזי כאפקירותא, אלא משום דלא מסתייעא מילתא".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר