סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

דְּגִלְדָּאֵי וְאָמְרִי לַהּ בְּשׁוּקָא דְּרַבָּנַן חָזֵי הָנָךְ דְּקָיְימָן כַּנְדֵי כַּנְדֵי וְלָא אָמַר לְהוּ וְלָא מִידֵּי
רַבִּי אַמֵּי וְרַבִּי אַסִּי הֲווֹ חָלְפִי בְּשׁוּקָא דִּטְבֶרְיָא (חָזֵי) [חֲזֹנְהוּ] הָנָךְ דְּקָיְימִי טִינָּרֵי טִינָּרֵי וְלָא אָמְרִי לְהוּ וְלָא מִידֵּי
אִתְּמַר מַחַט שֶׁנִּמְצֵאת בָּרֵיאָה רַבִּי יוֹחָנָן וְרַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי חֲנִינָא מַכְשְׁרִי רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ וְרַבִּי מָנִי בַּר פַּטִּישׁ וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְיָקִים טָרְפִי
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי דְּמָר סָבַר חִסָּרוֹן מִבִּפְנִים שְׁמֵיהּ חִסָּרוֹן וּמָר סָבַר לָא שְׁמֵיהּ חִסָּרוֹן לָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא חִסָּרוֹן מִבִּפְנִים לָא שְׁמֵיהּ חִסָּרוֹן וְהָכָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי מָר סָבַר סִמְפּוֹנָא נְקַט וַאֲתַאי וּמָר סָבַר נַקּוֹבֵי נַקֵּיב וַאֲתַאי
הָהִיא מַחְטָא דְּאִשְׁתְּכַח בְּחִיתּוּכָא דְּרֵיאָה אַיְיתוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי סְבַר לְאַכְשׁוֹרַהּ אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא הָרֵיאָה שֶׁנִּיקְּבָה אוֹ שֶׁחָסְרָה מַאי חָסְרָה אִילֵימָא מִבַּחוּץ הַיְינוּ נִיקְּבָה אֶלָּא לָאו מִבִּפְנִים וּשְׁמַע מִינַּהּ חִסָּרוֹן מִבִּפְנִים שְׁמֵיהּ חִסָּרוֹן
הֲדַר שַׁדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא סְבַר לְאַכְשׁוֹרַהּ אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה וְאִיתֵּימָא רַבִּי זְרִיקָא הָרֵיאָה שֶׁנִּיקְּבָה אוֹ שֶׁחָסְרָה מַאי חָסְרָה אִילֵימָא מִבַּחוּץ הַיְינוּ נִיקְּבָה אֶלָּא לָאו מִבִּפְנִים וּשְׁמַע מִינַּהּ חִסָּרוֹן מִבִּפְנִים שְׁמֵיהּ חִסָּרוֹן
הֲדַר שַׁדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי וְטַרְפַהּ אָמְרִי לֵיהּ וְהָא רַבָּנַן מַכְשְׁרִי אָמַר לָהֶן הֵן הִכְשִׁירוּ שֶׁיּוֹדְעִים מֵאֵיזֶה טַעַם הִכְשִׁירוּ אָנוּ מֵאֵיזֶה טַעַם נַכְשִׁיר דִּלְמָא אִי הֲוָה רֵיאָה קַמַּן מִינַּקְבָה
טַעְמָא דְּלֵיתַהּ הָא אִיתַהּ וְלָא מִינַּקְבָה כְּשֵׁרָה וְהָאָמַר רַב נַחְמָן הַאי סִמְפּוֹנָא דְּרֵיאָה דְּאִינְּקִיב טְרֵפָה הָהוּא לַחֲבֵירוֹ אִתְּמַר
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן הַאי הֲדוֹרָא דְּכַנְתָּא דְּאִינְּקִיב לַהֲדֵי חַבְרֵיהּ מַגֵּין עֲלֵיהּ אָמַר רַב אָשֵׁי טְרֵפוֹת קָא מְדַמֵּי לַהֲדָדֵי אֵין אוֹמְרִין בִּטְרֵפוֹת זוֹ דּוֹמָה לָזוֹ שֶׁהֲרֵי חוֹתְכָהּ מִכָּאן וּמֵתָה חוֹתְכָהּ מִכָּאן וְחַיָּה
הָהִיא מַחְטָא דְּאִישְׁתְּכַח בְּסִמְפּוֹנָא רַבָּה דְּרֵיאָה אַתְיוּהָ לְקַמֵּיה דְּרַבָּנַן טָרוֹפָאֵי לָא אֲמַרוּ בָּהּ לָא אִיסּוּר וְלָא הֶיתֵּר הֶיתֵּר לָא אָמְרִי בַּהּ כִּשְׁמַעְתַּיְיהוּ אִיסּוּר נָמֵי לָא אָמְרִי בַּהּ כֵּיוָן דִּבְסִמְפּוֹנָא רַבָּה אִישְׁתְּכַח אֵימָא סִמְפּוֹנָא נְקַט וַאֲתַאי
הָהִיא מַחְטָא דְּאִישְׁתְּכַח בַּחֲתִיכָה דְּכַבְדָּא סְבַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְמִיטְרְפַהּ אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי אִילּוּ אִשְׁתְּכַח בְּבִשְׂרָא כְּהַאי גַוְונָא הֲוָה טָרֵיף מָר אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי חָזֵינָא אִי קוֹפָא לְבַר נַקּוֹבֵי נַקֵּיב וַאֲתַאי אִי קוֹפָא לְגָיו סִמְפּוֹנָא נְקַט וַאֲתַאי
וְהָנֵי מִילֵּי בְּאַלִּימְתָּא אֲבָל קַטִּינְתָּא לָא שְׁנָא קוֹפָא לְגָיו לָא שְׁנָא קוֹפָא לְבַר נַקּוֹבֵי נַקֵּיב וַאֲתַאי
וּמַאי שְׁנָא מִמַּחַט שֶׁנִּמְצֵאת

רש"י

דגלדאי. רצענין: כנדי כנדי. צמחין גדולים כבדים בריאה: טינרי. צמחים גדולים מכנדי וכבר הוקשו כסלע ואלו הן אותן המצוין בבהמות שלנו בריאה ואין מראיהן דומה לריאה אלא דומין כמראה מוגלא ולאו היינו אטום בריאה דאטום אין שם צמח ואינו משתנה מן הריאה אלא שאין עולה בנפיחה: מחט שנמצאת בריאה. ואין הריאה נקובה מבחוץ ואין הרוח יוצא ממנה: חסרון מבפנים. שהברזל אוכל הבשר סביבותיו כששוהה שם ומחסרו: ה''ג לא דכולי עלמא לא שמיה חסרון. דהא הכי אוקימנא לעיל דאכשרי ריאה שנשפכה כקיתון ועוד אי גרסי' דכ''ע שמיה חסרון אי נמי סמפונא נקט ואתא כדמפרש מ''מ כיון שנמצא בבשר הריאה אי אפשר בלא חסרון כדפרי': סמפונא נקט ואתא. דרך הקנה נכנס ובא בסמפונות ומן הסמפונות לבשר ומ''מ קרום החיצון לא ניקב ואע''פ שאין דרך הקנה לבלוע אפ''ה הואיל דאיתא לריאה קמן ולא חזינן דאינקבא ע''כ סמפונא נקט ועל ריעותא דלא חזינן לא מחזקינן: נקובי נקיב. דרך הוושט בא ונכנס שאין דרך הקנה לבלוע ונקבה את הדקין ויצאה ונקבה את קרום הריאה ונכנס לתוכה: והלכתא כהנך רבנן דמכשרי דהא רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן ועוד דקם ליה בשיטתייהו רבי אמי ורב אשי דאמרי לקמן אי קופא לגיו סמפונא נקט ואתא אלמא עבידא קנה שיכנס לתוכו מחט ולא מחזקינן איסורא הואיל ואין נקב ניכר בו ודוקא כי אתא כולה ריאה לקמן אבל נחתכה קודם שבא לפנינו חיישינן דלמא אי הוה ריאה קמן הוה נקובה והכי פסק רבי אמי לקמן בשמעתין: בחיתוכא. לאחר שנחתכה נמצאת באחד החתיכות: סבר לאכשורה. דקסבר סמפונא נקט וחסרון מבפנים לא שמיה חסרון: שדרה קמיה דרבי יצחק. ולא משום הך קושיא דהא איכא לשנוייה כדשנינן לעיל (מז:) לעולם מבחוץ ולרבי שמעון איצטריך אלא משום דנחתכה הריאה לא סמך אגמריה למימר סמפונא נקט ועל דדלמא אי הוה ריאה לקמן הואי נקובה ותדע דמשום הך ספיקא הדר ביה דהא כי הדר אהדרוה קמיה טרפה מהאי טעמא: והא רבנן. דלעיל מכשרי רבי יוחנן ורבי אלעזר ור' חנינא: שיודעין מאיזה טעם הכשירו. שהרי באת כל הריאה לפניהם וראוה שלמה הלכך על כרחיך דרך הקנה נכנסה: דלמא. הוה נקובה שרוב הנכנסין דרך הוושט נכנסין ואי בוושט נכנס ודאי ניקבה: הא איתא. לריאה ולא ניקבה: כשרה. ומשום טעמא דבסמפונא נקט ועל ונהי נמי דדרך הסימפון בא הרי לא בסמפונות נמצאת ועל כרחך ניקבה הסמפון ויצאה לבשר הריאה ואמר רב נחמן האי סמפונא דאינקיב טרפה: לחבירו אתמר. אצל פיצול כשמתפצל מחבירו ניקב אצל דופן של חבירו דכיון דדופן חבירו קשה הוא דייר''ש בלע''ז עומד כנגדו ואינו סותם הנקב ולא מגין עליה אבל ניקב לאחר פיצולו ברחוק בשר הריאה שהוא רך נכנס לנקב ומגין עליו והא לא אמרינן דילמא אינקיב לחבריה דאחזוקי ריעותא לא מחזקינן אי לא איתחזוק כגון היכא דליתא לריאה קמן דע''כ חזקה היא זו שרוב הנבלעין אין נבלעין אלא דרך הוושט ומשם לא יצתה בתוך הריאה בלא נקיבת דקין וריאה: כנתא. אנטלי''ר בלע''ז חלב טהור: הדורא דכנתא. דקין הסובבין אותו סביב כעגולה: דאינקיב לחבריה. שניקב באותו צד שבינו לחברו שלא ניקב חיצון שבכולן: שהרי חותכה מכאן ומתה וחותכה מכאן וחיה. נחתך בשר רגלים למעלה מצומת הגידין ולא נשבר העצם כשרה נחתכה למטה במקום צומת הגידין אע''פ שנמוך מכאן טרפה כדאמרינן לקמן וכן שניטל צומת הגידין בפ' בהמה המקשה (לקמן דף עו.) ואע''פ שלא נחתך העצם: רבנן טרופאי. הנך רבנן דלעיל רבי מני וריש לקיש ורבי שמעון דטרפי למחט שנמצאת בריאה: כשמעתייהו. דמחזקי ריעותא מספיקא דחיישינן שמא דרך הוושט נכנסה תחלה וניקבה כרס או דקין ויצתה: כיון דבסמפונא רבה אישתכח. מי מכוונה לאותו סמפון אם דרך וושט נכנסה הלכך דברים ניכרים על כרחנו דבסמפונא נקט ועל דרך הקנה ובא לסמפונות הריאה: הוה טריף מר. בתמיה כלומר וכי נקובת הכבד טרפה הוא: אי קופא לגיו: אם ראשה העב שהיא נקובה בו נחבא בתוך הכבד וחודה שקורין פונט''ה יוצא לתוך חלל הבהמה ודאי סמפונא נקט ואח''כ ניקב חודה את הסמפון ויצא לכבד וממנו לחוץ ואי קופא לבר לחלל הבהמה ופיה לתוך הכבד ודאי דרך הוושט נכנסה תחלה וניקבה הדקין ויצתה ונכנס פיה לכבד: באלימתא. מחט עבה שאינה יכולה לנקב דרך קופא שלה אבל בקטינתא כגון מחטין שלנו שמנקבין בשר אפילו דרך קופא שלהן:

תוספות

שדרה לקמיה דרבי יצחק נפחא. לא מפני שקבל לקושיתם כדפירש בקונטרס דלעיל שנינו דלא צריכא אלא לר''ש אלא משום דדלמא אי הוה ריאה קמן הוה מינקבה ואע''פ שרבי אמי הקשה לעיל קושיא זו לעולא ממתניתין דהריאה שניקבה או שחסרה קיבל תירוצו של עולא ויש ספרים דגרסי לעיל איתיביה רבי אחא לעולא: דלמא אי הוה ריאה קמן הוה מנקבה. לא משום דדרך הוושט מינקיב ואתאי דא''כ אמאי מכשר בסמוך בחתיכה דכבדא אלא בעי למימר דרך הסמפונות יצא ונכנס בריאה מבחוץ: אי קופא לגיו אי קופא לבר. אין לפרש כשהמחט מקצתה חוץ לכבד ומקצתה בתוכו אבל כולו בתוך הכבד כשרה בכל ענין דסמפונא נקיט ואתא דא''כ מאי פריך ממחט שנמצא בעובי בית הכוסות דעל כרחך התם כשהוא בתוך בית הכוסות איירי דאי בחלל הגוף היכי קאמר מצד אחד שלא ניקבה אלא עור אחד כשרה הא ודאי דרך הוושט נקיב ואתא אלא אי קופא לגיו לצד סמפון של כבד קאמר ואפילו כולה בתוך הכבד ונראה דדוקא גבי כבד יש חילוק בין קופא לגיו לקופא לבר אבל בריאה כשרה בכל ענין דקרובה לקנה וסמפונא דריאה יש לה ריוח וחלל גדול וכן אם נמצאת בתוך הקורקבן כשר שדרך הוושט בא מחט עם המאכל שהקורקבן תלוי בוושט:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר