סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

אִי לָא חָיְישִׁינַן נִיעְבְּדֵיהּ בְּשֵׁשׁ וּמֶחְצָה קָא סָבַר מוּסָפִין קוֹדְמִין לְבָזִיכִין עָבֵיד לְהוּ לְמוּסָפִין בְּשֵׁשׁ וּבָזִיכִין בְּשֶׁבַע וְעָבֵיד לֵיהּ לְתָמִיד בְּשֶׁבַע וּמֶחְצָה
מַתְקֵיף לַהּ רַבָּה בַּר עוּלָּא מִידֵּי כְּסִידְרוֹ בַּחוֹל כָּךְ סִידְרוֹ בַּשַּׁבָּת בְּעֶרֶב הַפֶּסַח דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל קָתָנֵי כָּךְ סִידְרוֹ בַּשַּׁבָּת סְתָמָא קָתָנֵי
אֶלָּא אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא הָכִי קָתָנֵי כְּסִידְרוֹ בְּחוֹל דְּעָלְמָא כָּךְ סִידְרוֹ בְּשַׁבָּת דְּעָלְמָא דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּסִידְרוֹ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח דְּעָלְמָא כָּךְ סִידְרוֹ בְּשַׁבָּת דְּעָלְמָא וּמַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי בֵּין בַּחוֹל בֵּין בַּשַּׁבָּת דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי בִּגְזֵרַת נְדָבוֹת וּנְדָרִים קָמִיפַּלְגִי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר גָּזְרִינַן שַׁבָּת אַטּוּ חוֹל וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר לָא גָּזְרִינַן
אִי לָא גָּזְרִינַן נִיעְבְּדֵיהּ בְּשֵׁשׁ וּמֶחְצָה קָסָבַר מוּסָפִין קוֹדְמִין לְבָזִיכִין מוּסָפִין בְּשֵׁשׁ וּבָזִיכִין בְּשֶׁבַע וְעָבֵיד לֵיהּ לְתָמִיד בְּשֶׁבַע וּמֶחְצָה
מֵיתִיבִי תָּמִיד כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ קָרֵב כְּהִלְכָתוֹ נִשְׁחָט בִּשְׁמוֹנֶה וּמֶחְצָה וְקָרֵב בְּתֵשַׁע וּמֶחְצָה וּבָעֶרֶב הַפֶּסַח נִשְׁחָט בְּשֶׁבַע וּמֶחְצָה וְקָרֵב בִּשְׁמוֹנֶה וּמֶחְצָה חָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת כְּחָל לִהְיוֹת בְּשֵׁנִי בַּשַּׁבָּת דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּסִידְרוֹ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח
בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי נִיחָא אֶלָּא לְרָבָא קַשְׁיָא אָמַר לָךְ רָבָא לָא תֵּימָא כְּחָל בְּשֵׁנִי בַּשַּׁבָּת אֶלָּא אֵימָא כְּשֵׁנִי בַּשַּׁבָּת דְּעָלְמָא
מֵיתִיבִי חָל לִהְיוֹת בַּשַּׁבָּת כְּסִידְרוֹ כׇּל הַשָּׁנָה כּוּלָּהּ דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּסִידְרוֹ בְּעֶרֶב הַפֶּסַח דְּעָלְמָא בִּשְׁלָמָא לְרָבָא נִיחָא אֶלָּא לְאַבָּיֵי קַשְׁיָא
אָמַר לָךְ אַבָּיֵי לָא תֵּימָא כְּסִידְרוֹ כׇּל הַשָּׁנָה אֶלָּא אֵימָא כְּסִידְרוֹ כׇּל הַשָּׁנִים כּוּלָּן דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר כְּסִידְרוֹ עֶרֶב הַפֶּסַח שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת
תָּנוּ רַבָּנַן מִנַּיִן שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר קוֹדֶם לְתָמִיד שֶׁל שַׁחַר תַּלְמוּד לוֹמַר וְעָרַךְ עָלֶיהָ הָעוֹלָה מַאי תַּלְמוּדָא אָמַר רָבָא הָעוֹלָה עוֹלָה רִאשׁוֹנָה
וּמִנַּיִן שֶׁאֵין דָּבָר קָרֵב אַחֵר תָּמִיד שֶׁל בֵּין הָעַרְבַּיִם תַּלְמוּד לוֹמַר וְהִקְטִיר עָלֶיהָ חֶלְבֵי הַשְּׁלָמִים מַאי תַּלְמוּדָא אָמַר אַבָּיֵי עָלֶיהָ שְׁלָמִים וְלֹא עַל חֲבֶירְתָּהּ שְׁלָמִים
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא אֵימָא שְׁלָמִים הוּא דְּלָא נַקְרֵיב הָא עוֹלוֹת נַקְרֵיב אֶלָּא אָמַר רָבָא הַשְּׁלָמִים עָלֶיהָ הַשְׁלֵם כׇּל הַקָּרְבָּנוֹת כּוּלָּן
תָּנוּ רַבָּנַן תָּמִיד קוֹדֶם לְפֶסַח פֶּסַח קוֹדֶם לִקְטֹרֶת קְטֹרֶת קוֹדֶמֶת לְנֵרוֹת

רש"י

אי לא חייש ניעבדיה בשש ומחצה. דהא הפסחים מרובין ובשבת לא בעי לאיחוריה משום נדרים ונדבות: קסבר מוספין קודמין לבזיכין. ועל כרחך בזיכין בשבע ואינן פנויין בה: בעלמא. כל ימות החול בשמונה ומחצה: כך סידרו. בשבתות של כל השנה ואף על גב דליכא נדרים ונדבות חיישינן לסרך נדרים דחול דילמא אתו למיסרך ולמיעבד בחול נמי בשבע ומיפסלי נדרים ונדבות של אחריו: ר''ע אומר. כל שבתות השנה הוא נשחט בשבע ומחצה כסידרו ערב הפסח דלא גזרינן משום חול: דברי הכל היא. דר' ישמעאל ורבי עקיבא לא איירי בערב פסח כלל וכמתניתין סבירא להו בין בחול בין בשבת: ניעבדיה בשש ומחצה. דהא זריזין מקדימין למצות: קסבר מוספין קודמין לבזיכין. גרסינן: כחל להיות בשני בשבת. ערב הפסח שהתמיד נשחט בשבע ומחצה: בשני בשבת. חד מימות החול נקט ואית דאמרי יומא קמא דשבתא דחזי לארביסר נקט וחד בשבתא לא חזי לארביסר דלא בד''ו פסח ולאו מילתא היא שהרי על פי הראייה היו מקדשין: ור''ע אומר כסידרו ערב הפסח. גרסינן ותו לא: בשלמא לאביי ניחא. דמדקאמר רבי ישמעאל חל להיות בשבת כחל להיות בשני בשבת על כרחך כסידרו ערב הפסח דקאמר ר''ע בע''פ שחל להיות בע''ש קאמר: אלא לרבא. דקאמר רבי ישמעאל למיכמר בישרא חייש וכסידרו בחול בעלמא קאמר הא קתני הכא כחל להיות בשני בשבת: אלא אימא כשני בשבת. שאינו ערב הפסח דהיינו בשמונה ומחצה דחיישינן למיכמר בישרא: כסדר כל השנה. היינו בשמונה ומחצה דחיישי' למיכמר בישרא: כל השנים. שערב הפסח חל בחול דשחטינהו בשבע ומחצה ור''ע אמר כסידרו ערב הפסח שחל להיות בערב שבת: מניין שלא יהא דבר. נקטר במערכה משנערכה שחרית קודם לתמיד של שחר ת''ל וערך עליה בתר ובער עליה הכהן כתיב דהוא סידור מערכה: מאי תלמודא. דהאי העולה אתמיד של שחר קאי: העולה עולה ראשונה. מדלא כתיב וערך עליה עולה אלא העולה הכי קאמר וערך עליה מיד העולה החשובה האמורה תחלה לכל העולות והיינו עולת תמיד דפרשת קרבנות [בפ' פינחס] דקרבן תמיד כתיב ברישא: והקטיר עליה. אתמיד קאי דסיפיה דקרא הוא וה''ק והקטיר על העולה הזאת כלומר אחריה חלבי השלמים: ואימא שלמים הוא דלא קרבי. אחר תמיד של בין הערבים: השלמים. לשון השלם: תמיד. של בין הערבים קודם לפסח: לקטורת. של בין הערבים וכולהו יליף טעמא: לנרות. להדלקת נרות:

תוספות

דברי הכל היא. ובין בחול ובין בשבת דקתני במתני' לא קאי ארישא אלא אערב הפסח והא דקאמר דברי הכל היא היינו כלומר דמצינו למימר דברי הכל לפלוגתא דהך ברייתא דקיימינן עלה אבל איכא שני ברייתות דמייתי בסמוך דפליגי בהדיא בשבת דערב פסח ומהנהו ודאי איכא למיפשט דלאו דברי הכל היא: כאילו חל בשני בשבת אין צריך לפרש דדוקא נקט שני דהוא יומא קמא דמיקלע ביה ארבעה עשר דחד בשבתא לא חזי לארביסר דלא בד''ו פסח דהא ע''כ לרבא דמוקי לה בשני בשבת דעלמא לא הוי שני בשבת דוקא דהא לא בערב הפסח מיירי הוא הדין לאביי אם לא יהיה דוקא אין לחוש ורש''י שהקשה דעל פי הראייה היו מקדשין אין נראה לר''י דאע''ג דהיו מקדשין על פי הראייה היו נזהרין שלא יבאו תרי שבי בהדי הדדי דאמרינן בהדיא פרק קמא דראש השנה (דף כ.) מאיימין על העדים על החדש שנראה בזמנו לומר שלא ראו והא דאמרי' בשילהי אלו קשרים (שבת דף קיג.) חלבי שבת קריבים ביום הכפורים אלמא בהדי הדדי נינהו מוקי לה בהחליל (סוכה דף נד:) כאחרים דאמרי אין בין עצרת לעצרת אלא ד' ימים בלבד: אלא לרבא קשיא. תימה לרבה בר עולא נמי תיקשי דלדבריו לרבי עקיבא מוספין קודמין לבזיכין ולפי מה שהברייתא כאביי לרבי עקיבא תמיד נשחט בשש ומחצה וא''כ בזיכין קודמין למוספין ותירץ רשב''א דלרבה בר עולא לא קאי ר''ע אלא ארישא דקתני תמיד כל השנה קרב כהלכתו משמע ל''ש חול ולא שנא שבת ועלה פליג ר''ע ואמר דשבת דעלמא כערב הפסח והיינו ממש כרבה בר עולא או יתרץ כרבא: העולה עולה ראשונה. תימה דבזבחים פ' כל התדיר (דף פט.) מפקינן מקרא אחרינא דתנן התמידין קודמין למוספין שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד וליכא למימר דהתם איצטריך לצבור שאין להן תמידין ומוספין אלא כדי אחד מהם דהא קתני התם דם חטאת קודם לדם עולה ודומיא דזה הוי תמידין ומוספין וליכא למימר נמי דאיצטריך קרא תנינא לעכב דבהתכלת (מנחת דף מט:) אמרינן בהדיא דליכא עיכובא וי''ל דהתם איצטריך למוספין דלא קדמי והכא לנדרים ונדבות וצריכי דשמא מוספין חמירי שהן קרבן צבור או שמא נדרים ונדבות חמירי שרגילים ומצויים יותר אי נמי קרא דהכא להקדמת הקטרה דבהקטרה כתיב וערך עליה העולה וקרא דכל התדיר להקדמת שחיטה דתעשו את אלה בעשיית הדם כתיב והא דפריך בהתכלת (שם) גבי הא דתנן התמידין אין מעכבין את המוספין וקאמר היכי דמי אילימא דאית ליה ולקדם והתניא מנין שלא יהא דבר כו' ומייתי הא דרבא ולא מייתי קרא דמלבד משום דלשון שלא יהא דבר קודם משמע טפי עיכוב [להכי] אתייה טפי מן המשנה אי נמי למימרא דאפי' בהקטרה דלא תנן בכל התדיר תמיד של שחר קודם אך קשה דאמאי איצטריך העולה ומלבד תיפוק לי' דתמיד קודם למוספין דבתמיד כתיב בבקר ובמוספין כתיב ביום דמשמע בעיצומו של יום ולמאי דאמרי' בהתכלת דליכא עיכובא בהקדמה לתמיד אתי שפיר הא דאמרינן בריש עירובין (דף ב.) שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולים שנאמר ושחטו פתח אהל מועד בזמן שהן פתוחין ולא בזמן שהן נעולין דמטעם ששחטן קודם תמיד של שחר לא הוו פסולין והא דתני בתוספתא דמכילתין [פ''ד] כל הקדשים שהקריבן קודם תמיד של שחר או שעיכבן אחר תמיד של בין הערבים פסולין שאין לך קודם לתמיד של שחר אלא קטורת ואין לך שמתעכב אחר תמיד של בין הערבים כו' האי פסולין היינו מדרבנן [ועיין תוס' עירובין ב'. ד''ה שלמים ותוס' יומא כט. ד''ה אלא ע''ש היטב שכתבו להדיא אבל לשון התוספתא משמע דאפי' זרק הדם בדיעבד ועשה כל מצות אפ''ה פסולין דקתני שהקריבו ולא קתני ששחטן ואי מדרבנן אמאי פסולין וכו']:
הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר