סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 
חיפוש מתקדם

טקסט הדף מנוקד

נֶאֱכֶלֶת עִם הַזָּר עַל הַשֻּׁלְחָן וְנִיתֶּנֶת לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי בִּשְׁלָמָא אִי אַשְׁמוֹעִינַן חַלַּת חוּצָה לָאָרֶץ בָּאָרֶץ דְּאִיכָּא לְמִיגְזַר מִשּׁוּם חַלַּת הָאָרֶץ דְּאוֹרָיְיתָא וְלָא גָּזְרִינַן אִיכָּא לְמִשְׁמָע מִינַּהּ
אֶלָּא חוּצָה לְאָרֶץ מִשּׁוּם דְּלֵיכָּא לְמִיגְזַר הוּא אֲבָל הָכָא אִי שָׁרֵית לֵיהּ לְאַסּוֹקֵי עוֹף וּגְבִינָה אָתֵי לְאַסּוֹקֵי בָּשָׂר וּגְבִינָה וּמֵיכַל בָּשָׂר בְּחָלָב דְּאוֹרָיְיתָא
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת סוֹף סוֹף צוֹנֵן בְּצוֹנֵן הוּא אָמַר אַבָּיֵי גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רוֹתֵחַ
סוֹף סוֹף כְּלִי שֵׁנִי הוּא וּכְלִי שֵׁנִי אֵינוֹ מְבַשֵּׁל אֶלָּא גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַעֲלֶה בְּאִילְפָּס רִאשׁוֹן
מַתְנִי' הָעוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל אָמַר רַבִּי יוֹסֵי זוֹ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל
בְּאֵיזֶה שׁוּלְחָן אָמְרוּ בְּשׁוּלְחָן שֶׁאוֹכֵל עָלָיו אֲבָל בְּשׁוּלְחָן שֶׁסּוֹדֵר עָלָיו אֶת הַתַּבְשִׁיל נוֹתֵן זֶה בְּצַד זֶה וְאֵינוֹ חוֹשֵׁשׁ
גְּמָ' רַבִּי יוֹסֵי הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא וְכִי תֵּימָא אֲכִילָה גּוּפַהּ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא בְּהַעֲלָאָה קָא מִיפַּלְגִי בַּאֲכִילָה לָא פְּלִיגִי וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹסֵי אֲכִילָה גּוּפַהּ מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל
וְהָתַנְיָא רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר שִׁשָּׁה דְּבָרִים מִקּוּלֵּי בֵּית שַׁמַּאי וּמֵחוּמְרֵי בֵּית הִלֵּל וְזוֹ אַחַת מֵהֶן עוֹף עוֹלֶה עִם הַגְּבִינָה עַל הַשּׁוּלְחָן וְאֵינוֹ נֶאֱכָל דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים לֹא עוֹלֶה וְלֹא נֶאֱכָל
אֶלָּא הָא קָמַשְׁמַע לַן מַאן תַּנָּא קַמָּא רַבִּי יוֹסֵי כׇּל הָאוֹמֵר דָּבָר בְּשֵׁם אוֹמְרוֹ מֵבִיא גְּאוּלָּה לָעוֹלָם שֶׁנֶּאֱמַר וַתֹּאמֶר אֶסְתֵּר לַמֶּלֶךְ בְּשֵׁם מׇרְדֳּכָי
תְּנָא אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאַפִּיקוֹרַן הוּא תָנֵי לַהּ וְהוּא אָמַר לַהּ בְּלֹא נְטִילַת יָדַיִם וּבְלֹא קִינּוּחַ הַפֶּה
רַב יִצְחָק בְּרֵיהּ דְּרַב מְשַׁרְשְׁיָא אִיקְּלַע לְבֵי רַב אָשֵׁי אַיְיתוֹ לֵיהּ גְּבִינָה אֲכַל אַיְיתוֹ לֵיהּ בִּשְׂרָא אֲכַל וְלָא מְשָׁא יְדֵיהּ אָמְרִי לֵיהּ וְהָא תָּאנֵי אַגְרָא חֲמוּהּ דְּרַבִּי אַבָּא עוֹף וּגְבִינָה נֶאֱכָלִין בְּאֶפִּיקוֹרֶן עוֹף וּגְבִינָה אִין בָּשָׂר וּגְבִינָה לָא
אֲמַר לְהוּ הָנֵי מִילֵּי בְּלֵילְיָא אֲבָל בִּימָמָא הָא חָזֵינָא
תַּנְיָא בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים מְקַנֵּחַ וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים מֵדִיחַ מַאי מְקַנֵּחַ וּמַאי מֵדִיחַ

רש"י

נאכלת. לכהן עם הזר ולא גזרינן דילמא שקיל זר מיניה ואכיל דהא אכילה גופה לא מיתסרא בה אלא משום גזירת אכילת חלת הארץ: לכל כהן שירצה. אפילו לעם הארץ שאין משמרה בטהרה מה שאין כן בחלת הארץ דכתיב (דה''ב לא) לתת מנת לכהנים למחזיקים בתורת ה' מחזיקים יש להם מנת ולא שאין מחזיקין אלמא בדרבנן לא גזרינן העלאה אטו אכילה: בשלמא אי אשמועינן תלת חו''ל בארץ. שהביאה לארץ ואשמועינן דאע''ג דיש כאן חלה דאורייתא ואיכא למיגזר הא אטו הא דאי מסקת חלת חוצה לארץ (לארץ) אתי לאסוקי חלת הארץ ומיכלה הזר הוה איכא למשמע מינה מתניתין נמי אי לא דאכילת עוף דאורייתא לא הוה גזר העלאתו אטו אכילתו ולא אטו דבהמה אלא בחוצה לארץ טעמא משום דליכא למיגזר אטו שום איסור דאורייתא הוא: אבל הכא. אע''ג דלא איבעי לן למגזר העלאתו אטו אכילתו איכא למיגזר העלאתו אטו העלאת ואכילת בשר בהמה דכי מסיק להו היינו אכילה דאתי למיכלינהו בהדדי: מתקיף לה רב ששת. אפילו את''ל בשר עוף בחלב דאורייתא עדיין משכחת לה גזירה לגזירה דהא העלאה דרבנן משום אכילה ואכילה גופה דרבנן דהא סוף סוף צונן וצונן הוא ואפי' אכיל להו כי הדדי ליכא איסור דאורייתא דדרך בישול אסרה תורה: גזירה שמא יעלה. בשר בהמה עם הגבינה בתוך אילפס רותח דה''ל בישול: מתני' ואינו נאכל. עם הגבינה: א''ר יוסי דבר זה כו'. בגמ' פריך היינו תנא קמא: בשולחן שאוכל עליו. דאיידי דממשמשי ביה ידא אתי לאתנוחי זה ע''ג זה: גמ' רבי יוסי אומר ו' דברים כו'. יש אחרות הרבה אבל באלו ששה לא היו מודים לו חביריו שיהיו ב''ש מקילין ובית הלל מחמירין: כל האומר דבר בשם אומרו. והתנא שכח ולא הזכיר שמו בתחילה וחזר והזכיר שמו: באפיקורן. דרך הפקר שאינו נזהר בהן וכדמפרש: הוא תני. כך קבלה סדורה מרבו: והוא אמר לה. והוא פירשה מסברא שלו דמאי אפיקורן: בלא קינוח הפה. שאם אכל זה ובקש לאכול זה אין צריך ליטול ידיו ולקנח אבל בבשר בהמה בעי קינוח כדלקמן שלא יהא נדבק כלום מן הראשון בחניכיו: הא קא חזינן. ידים ריקניות שאין דבוק בהם כלום:

תוספות

והיכא דליכא כהן קטן ששורפה ומפריש שניה נותנה לכהן טמא אפילו הוא זב דלא מפליג התם בשום טומאה ולא דמיא לחלה שניה בסמוכין לא''י דהתם לעולם צריך להפריש אבל ברחוקים אי איכא כהן קטן או גדול שטבל לקריו אין צריך להפריש חלה שניה כלל והיא קלה ביותר אלא שאסורה לזרים דלא אשכחן דשרי לה אלא לכהנים ונראה שאינה טובלת שהרי יש כמה מקומות דלא מפרשי לה כלל ואפילו ליכא כהן קטן ועל אותן מקומות יש קצת תימה אלא לפי שאינה טובלת וצריך לשומרה מלהאכילה לזרים נמנעו מלהפריש ושמא אפילו אינה מדמעת ואף על פי שהראשונה נראה קצת דמדמעת מדתניא בפרק רבי ישמעאל (מנחות דף סז.) תרומת עובד כוכבים בחו''ל אינה מדמעת דמשמע הא דישראל מדמעת מ''מ השניה שהיא קלה ביותר שמא אינה מדמעת וכמו שלא גזרו על תערובות דמאי כמו כן שמא לא גזרו בה כיון שהיא קלה כל כך: וניתנת לכל כהן שירצה. פירש בקונטרס דאפילו אינו מחזיק בתורת ה' יתנו לו חלת חוצה לארץ ואין נראה לר''י דהא הוו דומיא דהנהו ששונה אחר משנה זאת ואלו ניתנין לכל כהן שירצה כו' וחשיב בהדייהו הזרוע והלחיים והקבה ואמרינן לקמן בפרק הזרוע (דף קל:) שאינן ניתנות למי שאינו מחזיק בתורת ה' לכך נראה לרבינו יצחק דהכא מיירי בדליכא כהן חבר אי נמי איכא כהן חבר שהוא עשיר ואינו רוצה לקבל ואפילו רוצה לקבל כיון דאין צריך וזה ע''ה עני וצריך שמצווים להחיותו שאם לא יתנו לו יצטרכו לתת לו חולין וקמ''ל דיכול ליתן אע''פ שאין בקי בטומאה וטהרה ולא חיישינן שמא יאכלנו בימי טומאתו אבל חלת הארץ אינה ניתנת אלא לכהן חבר שישמרנה בטהרה אפי' ליכא עתה כהן חבר אל יתננה לכהן ע''ה אלא ימתין עד שיזדמן לו כהן חבר: מתקיף לה רב ששת. לא אאביי קא פריך אלא ארב יוסף חבירו פריך כדפי' בקונטרס: רבי יוסי היינו ת''ק. אבית הלל לא פריך היינו ת''ק דהכי קאמר דבר זה מחלוקת ב''ש וב''ה ואין זה סתמא ואח''כ מחלוקת דב''ש במקום בית הלל אינה משנה: עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא. תימה דהיכי פריך מגבינה אחר בשר אבשר אחר גבינה דרב יצחק גבינה ואח''כ בשר אכיל ולא דמי כדאמר בסמוך ויש לומר דהכי פריך דברייתא דאגרא משמע עוף וגבינה נאכלין באפיקורן בלי נטילת ידים ובלא קינוח הפה אבל שאר בשר בעי נטילה וקינוח הפה והיכי דמי אי בשר תחלה אפילו בנטילה וקינוח לא סגי עד סעודה אחריתי כדאמר בסמוך אלא לאו אגבינה תחלה והא דנקט הכא בשר וגבינה לא דק אלא. גבינה ובשר לא ואגב דמזכיר בברייתא עוף תחלה נקט נמי הכא בשר תחלה וברייתא נקט עוף תחלה דאפילו עוף תחלה נאכל באפיקורן ור''ת מפרש וכן הלכות גדולות דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נטילה וקינוח אבל בנטילה וקינוח שרי אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נטילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודה אחריתי היינו בלא נטילה וקינוח אי נמי מחמיר על עצמו היה ולפירושו קשה מאי פריך הכא ארב יצחק וצ''ל לפירושו דלענין נטילת ידים אין חילוק בין בשר תחלה לגבינה תחלה ולגבי קינוח דווקא יש חילוק והעולם נהגו שלא לאכול גבינה אחר בשר כלל ואפילו אחר עוף ואע''ג דתני אגרא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן דמשמע עוף תחלה דילמא משום דסבר בשר עוף בחלב לאו דאורייתא ולא קיימא לן הכי ומיהו קשה ברייתא דאגרא כמאן אי כרבי יוסי הגלילי הא אף לכתחלה שרי לבשל ולאכול זה עם זה כדאמר לקמן (דף קטז.) דבמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב ואי כר''ע הוה ליה למיתני חיה בהדי עוף ודוחק להעמידה כב''ש דאמרי העוף עולה ואינו נאכל ומיהו אשכחן נמי לרבי אלעזר בר' צדוק דתניא בתוספתא כב''ש אי נמי כר''ע ונקט עוף משום דשכיח והוא הדין חיה דהכי נמי קאמר לעיל הא עוף אסור מדאורייתא כמאן דלא כר''ע והוה ליה למינקט נמי חיה ור''ת מפרש טעמא דאגרא משום דעוף אינו נדבק בידים ובשינים וחניכים:

הגרסה הדיגיטלית של תלמוד קורן נואה על שמו של וויליאם דייוידסון, יצא לאור בהוצאת קורן,
מנוקד על ידי דיקטה - המרכז הישראלי לניתוח טקסטים - ושוחרר תחת רשיון מסוג CC BY-NC
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר