סקר
המסכתות הקצרות שבסדר מועד

 

פורום פורטל הדף היומי

ברכותיא ע"אכד אב תשע"ב12:26כמה שאלות בדף יא / ‏ינון
בס"ד

1. הלימוד מ"בשבתך בביתך" לפטור מעוסק במצווה ברור. אבל מאי משמע לברייתא לפטור מ"בלכתך בדרך" דווקא חתן? (או שמא היה ידוע שחתן פטור משום טרדא ורק חיפשו מקום לסמוך?)

2. מעשה בר' ישמעאל וראב"ע שהיו מסובין- לענ"ד יש לומר שהיו מסובין ביום והגיע זמן ק"ש של ערבית, ולכן ראב"ע היטה ור' ישמעאל אמר לו "אתה עשית כדברי בית שמאי".
ועוד- שמא יראו התלמידים ויקבעו הלכה, יש לומר שר' ישמעאל זקף רק כתגובה להטייתו של ראב"ע ואילו לא היה ראב"ע מטה היה ר' ישמעאל נשאר בהטייתו ולא זוקף.
האם זה מוכרח או שאפשר לומר אחרת?

3. אומרים לו זקנך מגודל אמר להם יהיה כנגד המשחיתים - מדוע רש"י מפרש "יהיה כנגד המשחיתים"- כעת שקילסתם אותו אשחיתנו? זה קצת מקרטע בלשון....
הרי ניתן לפרש כך: "אמרו לו זקנך מגודל אמר להם יהיה כנגד המשחיתים"- כלומר לא בהכרח שקילסו אותו אלא אולי אף העירו לו: זקנך מגודל, לך וסדר אותו! השיב להם: לא גידלתי אותו בפני עצמו, אלא כקונטרה וכאנטי-תזה למשחיתי הזקן. אילו לא היו משחיתי זקן אף אני לא הייתי מגדל אלא מגלח מפעם לפעם. "כך אתה כל זמן שאני זקוף אתה מוטה עכשיו שהטיתי אתה זקפת?"- כלומר כאילו בכוונה אתה עושה הפוך ממני!
(זקן מגודל הוא לא מה שנקרא "הדרת פנים" אלא כזה המגודל פרא ולא מסדרים אותו בתספורת. "משחיתים"- לפי הפסוק "ולא תשחית את פאת זקנך", כלומר עוברים על דברי תורה ומגלחים הכל ללא השארת פאה).

4. אם רב יחזקאל "תני"- כלומר שנה הלכה ממקור תנאי כלשהו, איך רב יוסף ורנב"י יכולים לחלוק עליו? ואם אין זה ממקור תנאי, איך הוא יכול לומר כך? הרי "ב"ש במקום ב"ה אינה משנה"!

5. ואידך מאי? אר"י אמר שמואל וכן אורי ליה ר' אלעזר לר' פדת בריה: "אהבה רבה"
תנ"ה אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה. ורבנן אמרי אהבת עולם וכה"א כי אהבת עולם אהבתיך וכו'.
איך יצא שהברייתא קיימא כמ"ד אהבה רבה ורוב הפוסקים פסקו אהבת עולם?
איך זה שברי"ף הגרסא שונה וכולם סמכו על זה ואין אף הערה על חילופי הגרסאות (בכל מקום אחר מופיע "גרסינן" ו"לא גרסינן")?

6. בשביל מה הגמרא צריכה "לימא יוצר אור ובורא נוגה"? במה עדיף "נוגה" על פני "חושך"?

7. הא דאמרינן "לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר" זה מחליש את הלימוד, כי אפשר להבין אחרת מאותו מקרה ולדחות, וכך גם עושים כאן לגבי מאי אותה "ברכה אחת" שברכו במקדש. מדוע לא השתמשה הגמרא באותו עקרון לעיל ט. לגבי קביעת ההלכה של ריב"ל כרשב"י, לדחות אותה (או שנאמר שעצם זה שהציטוט הוא "ע"י הדחק" זה כבר דחייה לקביעת ההלכה)?

להגדיל תורה ולהאדיר

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר