סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

פורום פורטל הדף היומי

חוליןקכ ע"אכ אדר ב תשע"ט23:15המסכת עם המספר הרב ביותר של "אישתמיטתיה" / ‏יהודי_קדום
היא מסכת חולין.
מתוך ארבע עשרה היקרויות של "אישתמיטתיה" (נ"א "אשתמיטתיה") חמש הן במסכת חולין:

1. דף ז עמוד א
דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראל היא? והכתיב: ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ואת תענך ואת בנותיה! אישתמיטתיה הא דאמר ר' שמעון בן אליקים משום ר' אלעזר בן פדת שאמר משום ר' אלעזר בן שמוע: הרבה כרכים כבשום עולי
2. דף מה עמוד א
מקדח. אלמא, כיון דשיעורה מלא מקדח - למלא מקדח מצטרפין; ה"נ, כיון דשיעוריה כאיסר - לכאיסר מצטרפין! אישתמיטתיה הא דאמר רבי חלבו אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: נקבים שיש בהן חסרון - מצטרפין לכאיסר, ושאין בהן חסרון -
3.דף קז עמוד ב
לר' אמי ור' אסי דקאכלי בבלאי חמתות, אמר: תרי גברי רברבי כוותייכו ליטעו בדרב ושמואל! הא דעתי קצרה קאמר. אשתמיטתיה הא דאמר רב תחליפא בר אבימי אמר שמואל: התירו מפה לאוכלי תרומה, ולא התירו מפה לאוכלי טהרות, ורבי אמי
4.ן דף קיט עמוד ב
גבי שומר? חלחולי מחלחל. מתקיף לה רב אחא בר יעקב: אלא מעתה תפילין היכי כתבינן? הא בעינן כתיבה תמה, וליכא! אשתמיטתיה הא דאמרי במערבא: כל נקב שהדיו עובר עליו - אינו נקב. ואיבעית אימא: כוליה משום יד, כדאמר רבי אלעא
5.דף קכ עמוד א
שומר על גבי שומר? חלחולי מחלחל; מתקיף לה רב אחא: אלא מעתה תפילין היכי כתבינן? הא בעינן כתיבה תמה, וליכא! אישתמיטתיה הא דאמרי במערבא: כל נקב שהדיו עובר עליו - אינו נקב; איתיביה ר' יוחנן לריש לקיש: עור שיש עליו כזית בשר,

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר