סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

פורום פורטל הדף היומי

ברכותב ע"אח טבת תש"פ20:30דברי הסיום מחזור יג' / ‏בתר ממוצע
שלום וברכה:
מצ"ב דברי הסיום שלי - לא כולל הקדמות ופירושים תוך כדי - אשמח לקבל הערות/הארות

סיום הש"ס במסגרת הדף היומי ז' טבת תש"פ

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא שנאמר {חבקוק ג-ו} הליכות עולם לו אל תקרי הליכות אלא הלכות"
תוס' ד"ה תנא "ור''ת הגיהו בספרו וכן נראה דאיידי דאיירי לעיל בהלכתא מייתי לה לסיים בדבר טוב ואיתא נמי כן במגילה פרק בתרא (דף כח:) והכי נמי אמרינן באין עומדין (ברכות לא.) שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהן בדברי שבח ותנחומין"
המהרש"א מקשה שהרי ממרא זו (מגילה כח:) לא נאמרה בסוף המסכת אלא בהמשך לדברי "חומרא דרבי זירא"..."אפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים" שכוונו כלפי מה שאמרו במסכת אבות (פ"ג מ' יח') "קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות" וכו', ואילו "תקופות וגימטריאות" אינן אלא "פרפראות לחכמה"אבל אינן עיקר החכמה דאף אם יטעה בהם אין בכל כלום כדאמרינן "אתם אפילו מוטעים", אבל קינין ופתחי נידה (שמעתא דטועה דפ' המפלת...) אלו הן גופי הלכות שיצטרך ליזהר הרבה בהן כי אם יטעה בחשבונם וספירתם קרוב הוא לבא לידי ספק כרת ומשום הכי נתקנה חומרא דרבי זירא.
והשתא אם יאמר האומר א"כ אין לי ללמוד מסכת נידה וכל דיני פתחי נידה כי כל הטעויות נתקנו בחומרא דרבי זירא ע"כ נאמר "תנא דבי אליהו כל השונה הלכות" שהן הן גופי הלכות "מובטח לו שהוא בן העולם".

** ביאר הפתחי נדה (חכמת בצלאל) שכיון שהתורה עומדת במקום קרבנות לכפר על חטאי האדם (מנחות קי.) לפיכך כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. לפי שמתכפרים עונותיו בכל יום ע"י לימוד התורה כשם שכפרת הקורבנות היתה בכל יום.

** קשר בין סיום הש"ס לתחילתו: בספר יצירה המיוחס לאברהם אבינו ע"ה מובא "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן" כלומר יש קשר בין סיום המסכת לתחילתה והוא הדין לסיום מסכת לתחילת מסכת הבאה. אם כן היום מסיימים נידה ומתחילים ברכות מה הקשר בין המסכתות? הגמ' בנידה מסיימת "כל השונה הלכות בכל יום" ואילו הגמ' בברכות מיד מתחילה "מאימתי קורין את שמע בערבין" הקשר בין המימרות ניתן להסביר עפ"י דברי "המרומי שדה" שע"י לימוד הלכות מקיים מצוות "והגית בו יומם ולילה", הגמ' במנחות צט: "אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות והגית בו יומם ולילה", לכן מיד אחרי נידה שסימה "כל השונה הלכות בכל יום" מתחילה הגמ' בברכות "מאימתי קורין את שמע בערבין" בכדי להבטיח שכל יהודי ישנה הלכות וכך יקיים מצוות תלמוד תורה.

** בפרשת ויצא " וַיֵּצֵא יַעֲקֹב, מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ, חָרָנָה. וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם, כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ, וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם, וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו; וַיִּשְׁכַּב, בַּמָּקוֹם הַהוּא" לאחר מכן מובא " וַיַּשְׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר, וַיִּקַּח אֶת-הָאֶבֶן אֲשֶׁר-שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו, וַיָּשֶׂם אֹתָהּ, מַצֵּבָה" רש"י מביא את מדרש רבה "התחילו מריבות זו עם זו זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו וזאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו – מיד עשאן הקב"ה אבן אחת". במדרש רבה מובאת מחלוקת כמה אבנים היו רבי יהודה אומר 12 אבנים...
נראה לי לפרש בסייעתא דשמיא כי יעקב שממנו יצאו 12 שבטים נמשלו ל 12 האבנים שהיו מריבות על יעקב כלומר כל שבט טוען שעליו הצדיק (יעקב) שוכן מה עשה הקב"ה הפך אותן לאחת.
מייסד הדף היומי ר' מאיר שפירא זצוק"ל בעצם הפך את כל היהודים בעולם לאחד ע"י קביעת דף יומי קבוע לכולם – "אבן אחת", כמו שרואים היום מאות אלפי יהודים בעולם מתאגדים בכל תבל ללימוד ביחד, יהודי נכנס לכל בית מדרש בעולם ימצא איזה שיעור בדף היומי שאליו הוא יוכל להתחבר.


|

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר