סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

פורום פורטל הדף היומי

סוכהמו ע"איד אלול תשפ"א12:30איך האמוראים פסקו ספק ברכות להחמיר? / ‏אליצפן
התלמוד במסכת סוכה (דף מה עמוד ב), דן כמה ימים בסוכות מברכים על מצוות סוכה ומצוות לולב:

אמר רב יהודה אמר שמואל: לולב שבעה, וסוכה יום אחד. מאי טעמא? לולב דמפסקי לילות מימים - כל יומא מצוה באפיה נפשיה הוא, סוכה דלא מפסקי לילות מימים - כולהו שבעה כחד יומא אריכא דמו.

ורבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: סוכה שבעה, ולולב יום אחד. מאי טעמא? סוכה דאורייתא - שבעה, לולב דרבנן - סגי ליה בחד יומא.

כי אתא רבין אמר רבי יוחנן: אחד זה ואחד זה שבעה.

אמר רב יוסף: נקוט דרבה בר בר חנה בידך, דכולהו אמוראי קיימי כוותיה.

איך נעלם מהם מה שנפסק בשו"ת יביע אומר חלק א - אורח חיים סימן יב
אע"פ שרבים אומרים לברך... ואיכא דס"ל דלא אמרינן ספק ברכות להקל במקום רבים.... אולם כבר פשטה ההוראה אצלינו דחיישי' לסב"ל אפי' במקום רבים"

ואז היה צריך לפסוק רק ברכה ביום הראשון הן ללולב והן לסוכה.


ואיך פסקו האמוראים בסב"ל, בניגוד ליביע אומר?

ואנו מברכים 7 ימים הן על הסוכה והן על הלולב, בניגוד למה שהורה יביע אומר?

 

טוען....

הודעה ראשית   օ הודעה ראשית ללא תוכן   תגובה להודעה   օ תגובה להודעה ללא תוכן   הודעה חדשה   הודעה שנצפתה   הודעה נעוצה  
סימון משתמשים משתמש מחובר   מומחה   מנהל              תקנון הפורום
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר