סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מפעל הדף היומי

בני הישיבות ו"דף היומי"

פורסם ב"המבשר תורני", שבת פרשת וישלח, תשע"א


לרגל סיום סדר נזיקין בדף היומי והתחלת סדר קדשים, מוגשת בזה רשימה מפרי עטו של הרב יהודה מאיר אברמוביץ ז"ל, יו"ר ועד הפועל העולמי של 'אגודת ישראל', אשר עסק כל ימיו בהפצת לימוד הדף היומי, רעיונו של רבו, הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל רבה של לובלין.
ברשימה מאלפת זו, הוא מעלה זכרונות הוד בהיותו במחיצת רבו הגדול, באותה תקופה כאשר רעיון הדף היומי קרם עור וגידים ובני הישיבה התבקשו למסור שיעורים ברבים בדף היומי, ורוממו קרן התורה לתפארת ישראל.
הרשימה פורסמה ב'קול ישראל' לפני 65 שנה, בערש"ק פר' ויצא תש"ו, לרגל סיום הש"ס במחזור הרביעי.

 

בני הישיבות ו"דף היומי" / הרב י. מ. אברמוביץ ז"ל, תלמיד "ישיבת חכמי לובלין"


לנגד עיני קם ומתיצב מחזה רב רושם זה.
באחד הערבים, זימן לחדר הספריה שלו (בלשון יח"ל עקד ספרים) רבנו מהר"ם שפירא זצ"ל, עשרה מתלמידיו ופנה אליהם: לובלין – עירם של המהרש"ל ו"החוזה", במשך שנות המלחמה פשטה צורחה ולבשה צורה חדשה לגמרי, לובלין היתה לאחרת, בתי מדרשיה הגדולים שוממים, קול התורה שהדהד בכותליהם יומם ולילה נדם. חובתנו לכן, להחזיק טובה ללובלין אכסניתה של "ישיבת חכמי לובלין" ולהשמיע שוב קול התורה בתוך כותלי בתי מדרשיה.
הצעתי לכן, תלמידי חביבי: שתעמיסו על שכמכם מעמסה של הרבצת תורה דרבים בבתי מדרשיה של לובלין העתיקה "ירושלים דפולין" שממנה יצא הוראה לכל ישראל. על כל אחד מכם להתחיל באמירת שיעור "דף היומי" באחד מבתי כנסת של לובלין, מדי ערב בערב. בטוחני, שלמוד זה במרוצת הימים ירגיל ויחזיר את יהודי לובלין לבתי כנסת ויקרבם לתורה וללמוד דף גמרא.
דכירנא: באותו ערב נדמתה לנו תכניתו של רבינו זצ"ל כחלום פז, היתכן? בני תשחורת בגיל 17-16 יהפכו בן לילה למגידי שיעור של דף גמרא ליהודים מכובדים, באי בשנים, קשישים מהם פי כמה...
בחלקו של כותב הטורים, נפלה הזכות להגיד השעור "דף היומי" בבית המדרש של "החוזה" מלובלין.
וראה זה פלא.
בית המדרש שבמשך הזמן נתרוקן מלומדיו ומתפלליו, וקול תורה של לימוד בצבור לא נשמע בו, לא עברו ימים מועטים, ובכל ערב וערב, נשמע בכותליו קול התורה ברמה. ליד שולחני לומדי "דף היומי" הסבו 70-80 איש בצוותא, ובלילות שבת במספר כפול.
והדבר עשה פרי.
יהודים למאות נהרו בכל ערב לעשרת בתי הכנסת ובתי מדרשאות שבהם נסר ניגון הגמרא המושך לבבות של בני הישיבה הצעירים, מגידי שעור דף היומי.
המצאה גאונית זו של איש הפלא, גרמה להתנערות רוחנית והתעוררות למען לימוד התורה ברבים, בקרתא – לובלין. בבתי מדרשאות של המהרש"ל, מהר"ם, ה"חוזה" ועוד כותלי בית מדרש העידו על תורה דרבים הנלמדת בהם. קול התורה התרונן בהם מחדש.
חושבני למותר להאריך בדבור על הנחיצות החיונית של השמעת קול תורה ברבים בתוך כותלי בתי הכנסת ומדרשאות בישוב החדש, וכי מי אינו מרגיש בצורך גדול זה.
חובה קדושה רובצת לכן, על בני הישיבה, המחוננים בכשרון הסברה, לגשת לעבודת קודש זו.
עם התחלת המחזור הרביעי של "דף היומי" אני פונה בזה לראשי הישיבות שליט"א בארץ, להטיל נא חוב קדוש על כל בן ישיבה מוכשר להרביץ תורה ברבים וללמד שעור "דף היומי" בבית כנסת או בבית מדרש בצוותא.
תקנה יעילה זו באפשרותה להחדיר את לימוד התורה לתוך מאות ואלפים נאמני התורה, על ידה יתוספו ספסלים בבתי המדרש ויתרבו הלומדים וקול התורה ינסר שוב ברמה, וכידוע סגולתה של התורה היא: המאור שבה מחזירו למוטב". למוד התורה ברבים זה ישמש גורם דחיפה להרמת כבוד התורה, הרבצתה וידיעתה ולהרבות כבוד שמים בישוב.
ולא זו אף זו.
חשיבות מיוחדת נודעת לתקנה זו, על ידה ירגיש בן הישיבה את רגש האחריות הרובץ של שכמו, לעתידו הרוחני של הישוב והתחלה זו תשמש גורם זירוז לבן הישיבה להמשיך בדרך זו להרביץ תורה ולהאדירה.
גדולי התורה וראשי הישיבה אנא תטו אוזן קשבת להצעה זו, מיסודה של מורי ורבי הגאון הקדוש, אחד ממרביצי התורה הגדולים בישראל. התבוננו רגע קט על תקנתו, חיבבו את לימוד "דף היומי" על המוני בית ישראל, ותגשו נא לממשש תקנה זו בחיים ובמציאות.
בני תורה וחניכי הישיבות, בידכן נתון הדבר. לבשו עוז, תבוצע נא תקנה זו בהתלהבות דקדושה וחפץ ה' בידכם יצליח.


תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר