סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מפעל הדף היומי

הדף היומי גם בישיבות

הדף היומי גם בישיבות / הרב יעקב אריאל

 פורסם בעיתון "בשבע" גליון 352


רעיון הדף היומי תופס חוגים רבים ורחבים יותר ויותר.

השנה בחודש אלול יתחיל העולם היהודי ללמוד מסכת בבא בתרא. למסכת זו יש מעלה מיוחדת, דפיה קצרים ונושאיה עוסקים ברובם בעולם המעשה היום יומי. היא קרובה יותר להיגיון האנושי הרגיל וזו הזדמנות טובה להרחיב את מעגל הלומדים.

בעולם הישיבות מתייחסים בביטול מסוים למפעל זה. לימוד שטחי של הדף היומי במסגרת זמן קצוב וקצר, ללא עיון וללא חזרה, אין בו תועלת ואולי אף נזק מסוים. תלמיד הישיבה נדרש לאמץ את כל כוחותיו האינטלקטואליים להבנה מעמיקה של הסוגיה. לימודו של הדף היומי עלול להרגילו לשטחיות ורדידות. ואכן צדק רב בטענות אלו.

עם זאת, ברצוני להציג פן אחר. לא כל תלמידי הישיבות נשארים בעולם התורה לאורך כל חייהם. רבים מהם יוצאים לעולם העשייה בטרם הגיעו לרמה תורנית גבוהה, שתאפשר להם התעמקות בתורה גם בהיותם מחוץ למסגרת הישיבה. בהעדר מסגרת מתאימה הם פורשים לרוב מלימוד תורה מכל סוג שהוא. הלימוד השטחי של הדף היומי לא מתאים לבוגר הישיבה. ללימוד מעמיק אין לו זמן ומסגרת מתאימה. התוצאה היא קירחות מכאן ומכאן. פעמים רבות, רבות מדי, כשאנו פוגשים את בוגרי ישיבותינו אנו שואלים: הזאת נעמי? שנות הרעב הרוחני נותנות את אותותיהן ובולעות את שנות השובע עד שלא נודעו כי באו אל קרבנה.

עם כל הביקורת הצודקת על לימוד הדף היומי, הוא משמש לפחות כמסגרת לימוד קבועה יום יומית. אין כרגע מסגרת טובה יותר. אין ספק שלימוד זה, על אף חסרונותיו הרבים, עדיף על פני התנתקות גמורה חלילה, מהתורה ומלומדיה. פתגם ידוע הוא: אויבו של הטוב הוא הטוב יותר...

אני מציע שגם תלמידי הישיבות הגבוהות, שעיקר זמנם צריך להיות מוקדש ללימוד הסוגיות בעיון והעמקה, ישתלבו אף הם בלימוד הדף היומי במסגרת זמן שאינה פוגעת בלימוד הישיבתי הסדיר. כך יתרגל גם בחור הישיבה ללימוד מסוג כזה שייהפך להיות חלק מסדר יומו הקבוע, עד שגם בעוזבו את הישיבה הוא יישאר לפחות חלק מקהילת לומדי הדף היומי.

לומדי הדף היומי יתחילו בחודש אלול את לימודם במסכת בבא בתרא. זהו גם תחילת הזמן בישיבות. אני מציע להקדיש זמן קצר (לא יותר מחצי שעה) בשוליו של סדר היום הישיבתי ללימוד הדף היומי, ע"י אחד הר"מים או ברוטציה בין כמה ר"מים. ניתן להקדיש חצי שעה לאחר תפילת שחרית או ערבית ללימוד הדף היומי, זמנים שבדרך כלל לומדי הדף היומי לומדים בהם. גם כשהבחור ייצא לשבת או לחופשת בין הזמנים, או בשירותו הצבאי, הוא ירגיש צורך להשלים את הדף היומי, אם בעצמו, אם במסגרת שיעור בבית הכנסת באזור מגוריו.

ניתן לשלב גם את תלמידי הישיבות התיכוניות ובתי ספר התיכוניים בלימוד זה. יש להקים מסגרות וולונטריות לתלמידים החפצים בכך באחת מההפסקות הגדולות, או בתחילת היום או בסופו. יש לתגמל אותם בשי של ספר, או תעודה מיוחדת וחלוקתם במסיבת סיום מכובדת.

ויהיו צאצאינו וצאצאי צאצאינו כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
 


תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר