סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 
מפעל הדף היומי

דף אחד ביום

דף אחד ביום / הרב יובל שרלו

 

לקראת תחילתו מחזור חדש, קורא הרב יובל שרלו לציבור להצטרף ללומדי הדף היומי

על פי חז"ל, השאלה השניה אותה נשאל אדם בשעה שהוא בא לדינו במרום היא "קבעת עיתים לתורה?" הראי"ה זצ"ל הדגיש כי שאלה זו מכוונת דווקא לבני אדם החיים חיי תורה ועבודה. ראייה לדבר מצויה דווקא בשאלה הראשונה, שהיא "נשאת ונתת באמונה?" מכאן ניתן להסיק את העובדה שעיקר התביעה מהאדם העובד היא לסדר את עסקיו ביושר ובנאמנות, וזו השאלה הראשונה. ברם, אין הוא פטור מתלמוד תורה, כיוון שתורה לא ניתנה לתלמידי חכמים בלבד, כי אם לאומה כולה. תלמידי חכמים חייבים לעסוק בתורה כל היום וכל הלילה, ואסור להם להפריש עצמם ממנה. רוב בני האדם חיים בהנהגת דרך ארץ לפי הדרכת רבי ישמעאל, "ואספת דגנך תירושך ויצהרך - הנהג בהם מידת דרך ארץ" וככאלה הם מעמידים בראש את המשא ומתן באמונה, אף מיד לאחר מכן את חובתם כלפי התורה.

עניין שני הבולט בדברים אלה הוא הפועל "קבעת", לאמור: לא ניתן למדוד את השיעור של תלמוד תורה, ולא ניתן להגדירו בכמות. הגמרא במנחות מציבה מינימום נמוך מאוד לתלמוד תורה בו מחויב כל אדם. עיקר העיקרים הוא שהדבר יהיה בקביעות. קביעות זו מבטאת את היחס הראוי לתלמוד תורה. אין הוא גיבנת או תוספת לחיים, ואין הוא נספח אותו אנו מצמידים לחיים הרגילים. הקביעות מבטאת את היותו חלק בלתי נפרד מהריטואל הקבוע של האדם. כשם שקביעות מקום לתפילה מבטאת את היחס הראוי אל התפילה, כך קביעות בתורה מביאה את האדם לקיבוע יחסו העמוק והאינטימי עם התורה.

ניתן לקבוע לימוד בתורה במקומות הרבה, אולם אין כקביעות של הדף היומי. ציר היסוד של התורה שבעל פה הוא התלמוד הבבלי. ממנו צמחה ההלכה הנהוגה בימינו, דברי האגדה המוזכרים בו ידועים יותר ומשפיעים יותר מדברי הלכה המצויים בכל מקום אחר, הוא בלול מכל חלקי התורה ויש בו את כל הנדרש. מבחינה היסטורית, הוא חוט השידרה של כל תלמוד התורה שבעל פה. הדף היומי הינו תיקון גדול שתוקן לפני שנים רבות על ידי רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל ואין כמוהו להיות הבסיס היסודי של קביעות עיתים לתורה.

בעוד כעשרה ימים מתחיל מחזור חדש של לימוד מסכת ברכות. זו ההזדמנות להצטרף ולהיות חלק מאלפים רבים של לומדי הדף היומי. זו ההזדמנות להיות חלק מציבור קובעי עיתים לתורה. זהו לימוד פתוח לכל ושווה לכל נפש. גם לנרדמים בשיעור הדף היומי יש מעלה, והלימוד מפעפע אל תוכם. גם לאלה שאינם מבינים כל דבר יש מעלה, שכן "דילוגו עלי אהבה". גם לאלה הסבורים כי זה אינו לימוד "ברמה" וכי נתבע דווקא תלמוד תורה בעיון יש מעלה – לעולם יגרוס אדם ולאחר מכן יסבור, ואין כל מניעה ללמוד את הדף היומי בעיון דווקא. בשנים האחרונות הוכפלו ושולשו לומדי הדף היומי, הן מכוחו של מפעל הדף היומי מיסודו של בית המדרש של חסידי סוכאטשוב ובהנהגת הרב קובלסקי הי"ו, והן מכוחן של התארגנויות מקומיות שיצרו תרבות יהודית אמיתי של לימוד תורה בצוותא ובחבורה, בדיבוק חברים ובמנהגי קהילה ההולכים ומתעצמים. לומדי הדף היומי שבחספין שברמת הגולן, לדוגמה, אינם מחמיצים את השיעור ואם יש חתונה אליה מוזמנים הלומדים הרי שבין החופה ליציאה מחדר הייחוד הם "פותחים שולחן" ומעלים עליו את המסכת הנלמדת ולומדים אותה, יחד עם הורי בעלי השמחה שהם חלק מהחבורה.

הבה נבוא כולנו ונקהיל קהילות ללימוד קבוע של הדף היומי, ובכך נקיים את החובה האישית שלנו לקביעות עיתים לתורה והן את החובה הציבורית להעצים את תרבות החברה הלומדת תורה, שמציבה אלטרנטיבה לבהייה מול הטלוויזיה ולחלקים נמוכים של התרבות. תלמוד תורה כנגד כולם.

[מקור: NRG יהדות 17/2/2005] 


תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר